EU sætter ambitiøs klimaretning

Publiceret 28-11-2018

Europa-Kommissionens langsigtede klimastrategi sætter en ambitiøs retning mod klimaneutralitet i EU i 2050, præcis som Danmark har presset på for. ”Det er en stor sejr for Danmark,” siger energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt.

Europa-Kommissionen har onsdag offentliggjort sit udspil til EU’s langsigtede klimastrategi, der sætter retning for en klimaindsats i EU, der er på linje med Paris-aftalen. Det er en ambitiøs strategi, som blev præsenteret i Bruxelles.  

EU's strategi sætter en klar vision for, at EU skal blive klimaneutral i 2050. Det betyder, at udledningerne af drivhusgasser skal reduceres markant, samtidig med at der skal suges lige så meget CO2 ud af luften, som der bliver udledt. Danmark har med energiaftalen fra 2018 allerede sat et mål om klimaneutralitet i 2050 og har sammen med en række lande presset på for at gøre det til et EU-mål også.

”Det er en stor sejr for Danmark, for EU og for klimaet. Vi har presset på for et ambitiøst udspil, der sætter klar retning mod klimaneutralitet. I en verden, hvor kampen mod klimaforandringer ikke længere er en prioritet alle steder, må EU samle handsken op og vise vejen, så alle fra energiselskaber til bilproducenter ved, at vi er 100 procent grønne i 2050,” siger energi-, forsynings- og klimaminister, Lars Chr. Lilleholt (V).

Kommissionen er ambitiøst og sætter en klar retning for EU’s fremtidige klimaindsats. Danmark vil følge op med konkrete forslag til, hvordan vi skal nå et klimaneutralt EU – blandt andet inden for transport, hvor regeringen ønsker en konkret tidsplan for stop af salg af benzin- og dieselbiler i hele EU. Kommissionen lægger op til, at udspillet skal danne grundlag for drøftelser i EU’s medlemslande, Europa-Parlamentet og den bredere offentlighed i løbet af 2019, så EU tidligt i 2020 kan vedtage og sende en ambitiøs langsigtet strategi til FN’s Klimakonvention tidligt i 2020.

 ”Jeg vil målrettet arbejde for, at vi i hele EU sætter en sidste salgsdato for benzin- og dieselbiler. Og vi skal i EU have mere fart på udbygningen af vedvarende energi, blive mere energieffektive og skabe rammerne for endnu mere klimavenlige fødevarer. Det er også en dagsorden, som vi som grøn førernation står unikt placeret til at vinde på,” siger Lars Chr. Lilleholt.

 

Fakta:

  • Europa-Kommissionen har netop offentliggjort sin langsigtede klimastrategi, hvis mål er at sætte en retning for EU’s klimaindsats frem mod 2050, der lever op til Parisaftalen. Se strategien på Kommissionens hjemmeside. Kernen i Kommissionens strategi er ambitionen om at gøre EU klimaneutral i 2050. Det betyder, at udledningerne af drivhusgasser skal reduceres markant, samtidig med at der skal suges lige så meget CO2 ud af luften, som der bliver udledt. Danmark har sammen med en række andre lande presset på for netop dette mål.
  • Målet med klimastrategien er at sætte retning og skabe en vision for EU’s langsigtede klimaindsats. Der sættes ikke nye, bindende mål. Kommissionens udspil skal nu drøftes mellem EU’s medlemslande, Europa-Parlamentet og den bredere offentlighed i løbet af 2019. Kommissionen lægger op til, at EU tidligt i 2020 skal vedtage og sende en ambitiøs langsigtet strategi til FN’s Klimakonvention tidligt i 2020, som EU har forpligtet sig til med Parisaftalen.
  • Regeringen har forud for Kommissionens udspil sendt et papir til Kommissionen med danske prioriteter til EU’s langsigtede strategi, der kan læses her.

 

Kontakt

Energi-, forsynings- og klimaministeriet, presserådgiver Michael Korsgaard, 24635487, mikon@efkm.dk

  • Klima for skoleelever

  • Brexit

  • Klima- og luftudspil

  • Energiaftale 2020-2024

  • Eksportstrategi

  • Forsyningsstrategi