Regeringen med ambitiøst teleudspil: Alle danskere skal med på de digitale motorveje

Publiceret 05-03-2018

Op mod 25.000 adresser får bedre mobildækning, bredbåndspuljen forlænges og forøges, fremtidens teknologier skal udnyttes bedre, og telebranchen skal have bedre investeringsvilkår. Det er nøgleordene i det mest ambitiøse teleudspil i næsten 20 år, hvor regeringen sætter klare mål for fremtidens telepolitik.

Danmarks telepolitik er bestemt i et forlig fra 1999, hvor vi talte i fastnettelefoner og hverken havde smartphones eller trådløst internet. Regeringen vil bringe dansk telepolitik ind i det 21. århundrede. Der skal være bedre mobil- og bredbåndsdækning, højere hastigheder, bedre investeringsvilkår for branchen, og Danmark skal fastholde sin førerposition som et af verdens mest digitaliserede samfund.

”Vi giver telepolitikken fra 90’erne markant ryk ind i det 21. århundrede og baner vejen for, at alle danskere kan komme på de digitale motorveje og med ind i fremtiden. Med 16 konkrete forslag har vi en ambitiøs plan med visioner og konkrete tiltag. Vi afsætter 60 mio. kr. yderligere til den succesfulde bredbåndspulje i 2018, så der i år samlet er 100 mio. kr. Og derefter vil vi forlænge og forøge puljen yderligere. Vi stiller ambitiøse dækningskrav til mobilselskaberne i en række områder, hvor dækningen i dag er dårligst. Dette er både til gavn for de op mod 25.000 adresser, som ligger i områderne samt de mange andre danskere og turister, som færdes der. De får nu adgang til hurtige mobiltjenester” siger teleminister Lars Chr. Lilleholt (V).

Telebranchen skal sikres de bedste muligheder for at investere i god mobil- og bredbåndsdækning. Opsætning af mobilmaster og nedgravning af kabler skal lettes for administrativt bøvl, og telebranchen skal ikke længere være underlagt særlige konkursregler.

Teleminister Lars Chr. Lilleholt (V) understreger, at staten hverken kan eller skal drive udviklingen af mobil- og bredbåndsdækningen i Danmark. Telebranchen investerer årligt 6-7 mia. kr. i digital infrastruktur, og branchens rammer for at investere skal gøres endnu bedre.

”Med dette udspil får vi sat ambitiøs retning på fremtidens telepolitik, som ikke er set siden 1999. Det er afgørende, at markedet er den bærende del i at fastholde og udvikle Danmark som digitalt foregangsland. Derfor må vi nu politisk sørge for de bedst mulige vilkår – både for branchen og ikke mindst for forbrugerne. Regeringens ambition er ikke til at tage fejl af. Vi skal have en visionær teleaftale i hus, hvor den digitale infrastruktur sikrer, at danskerne kan bo og arbejde alle steder i landet”, siger Lars Chr. Lilleholt (V).

Ny teknologi

Det digitale område er i rivende udvikling. Nye teknologier popper konstant op og tilbyder bedre og hurtigere services til forbrugere og virksomheder. Derfor vil regeringen lave en national handlingsplan for, at de kommende 5G-net, der forventes at blive op til 100 gange hurtigere end de nuværende 4G-net, udrulles hurtigst muligt herhjemme. Forhåbentlig allerede i 2020.

Hvilke mobiltelefoner har de bedste antenner?

Det kan være meget forskelligt, hvor gode mobiltelefonernes antenner er til at fange signalet. Det kan særligt have betydning, hvis man bor i et område med dårlig dækning. Regeringen vil derfor undersøge kvaliteten af antennerne på de mest populære modeller og offentliggøre resultaterne.

”Vi skal sørge for, at der er størst mulig gennemsigtighed i tilbuddene fra udbyderne, så forbrugere og virksomheder kan træffe oplyste valg om, hvilke telefoner der sikrer dem bedst forbindelse. Vi vil derfor bl.a. måle, hvilke mobiltelefoner der har god og dårlig antennekvalitet. Så kan forbrugerne bedre selv tage stilling”, siger Lars Chr. Lilleholt (V).

Regeringen vil desuden gøre det lige så enkelt at skifte bredbåndsudbyder, som det i dag er at skifte mobilselskab. 

Oplæg til moderniseret teleforlig

Teleudspillet indeholder oplæg til modernisering af teleforliget fra 1999.

”Teleområdet udvikler sig ekstremt hurtigt. Så duer det ikke at have et 19 år gammelt forlig fra dengang, hvor vi alle havde fastnettelefoner. Centrum-Demokraterne, der ikke længere eksisterer, var også med i det gamle forlig. Nu indkalder jeg partierne til forhandlinger om et moderniseret forlig, der kan sætte en stabil og tidssvarende ramme for branchens investeringer”, siger Lars Chr. Lilleholt (V).

Teleministeren mødes nu med de politiske partier for at drøfte udspillet og forventer, at en aftale er på plads senere på foråret.

Pressekontakt: Lasse Bendtsen, tlf: 4172 3884, lasab@efkm.dk

Se regeringens teleudspil

De 16 initiativer i teleudspillet.
  • Klima for skoleelever

  • Brexit

  • Klima- og luftudspil

  • Energiaftale 2020-2024

  • Eksportstrategi

  • Forsyningsstrategi