Markant stigning i efterspørgslen på geodata

Publiceret 13-03-2018

Behovet for geografiske data har været mærkbart stigende, siden data blevet gjort gratis i 2013. Alene det seneste år er efterspørgslen steget med 45 procent, viser nye tal.

Selvom geografiske data – eller geodata, som de også kaldes - kan virke som en noget abstrakt størrelse, så er brugen af dem faktisk ganske konkret.

Tænk, hvis Rejseplanen ikke kunne planlægge din rejse, eller en ambulance ikke kunne finde den hurtigste vej til dit hjem, når akut hjælp skal hurtigt frem. Helt almindelige services, som de fleste borgere nok ikke tænker over, men som ville være umulige uden geodata. Mange huskøbere vil også vide, om deres hus er i fare ved skybrud eller vandstigninger. Her kan geodata også hjælpe.

Og netop private og offentlige virksomheders behov for at få og udnytte informationer fra geodata har været støt stigende, siden staten gjorde disse data gratis i 2013. Alene det seneste år er brugen af geodata steget med 45 procent sammenlignet med 2016. Det viser den nyeste opgørelse fra Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering(SDFE).

”Vi kan se, at virksomhederne i den grad efterspørger den her slags data. Og når vi så samtidig holder det op mod, hvilken samfundsøkonomisk værdi de tilfører, kan jeg kun være tilfreds med, at data er blevet frie. Vi ser nu, hvor mange positive anvendelsesmuligheder de har ude i samfundet, og hvor stor effekt de har på alt fra hurtig udrykning af akut hjælp til risikovurderinger af klimaforandringerne. Jeg er ikke i tvivl om, at potentialet fortsat er stort, og at efterspørgslen vil blive ved med at stige”, siger energi-, forsyning- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt (V).

Fortsat vækst i vente

Ifølge SDFE tyder alt på, at den stigende efterspørgsel på geodata vil fortsætte fremadrettet. I 2016 vurderes geodata at have medført en effektiviserings- og produktionsgevinst på 3,5 mia. kr., viser den seneste analyse. En fordobling af værdien siden 2012. Udviklinger ser ud til kunne fortsætte ikke mindst i kraft af nye kombinationer, hvor data indgår og den teknologiske udvikling.

I alt blev der foretaget mere end 6 mia. forespørgsler til Styrelsen for Dataforsyning og Effektiviserings to distributionskanaler Kortforsyningen og AWS (Adresse Web Services) i 2017.

  • Klima for skoleelever

  • Brexit

  • Klima- og luftudspil

  • Energiaftale 2020-2024

  • Eksportstrategi

  • Forsyningsstrategi