Stærk slutspurt for landvindmøller

Publiceret 15-03-2018

Støtteordningen for landvind løb ud den 21. februar 2018. En ny opgørelse viser, at der er blevet rejst mere end dobbelt så mange vindmøller på land, end Energistyrelsen oprindeligt havde forventet i perioden fra den 1. januar 2017. Det er godt for den grønne omstilling og regeringens mål om, at mindst 50 pct. af Danmarks energibehov skal dækkes af vedvarende energi i 2030.

Støtteordningen for landvind – populært kaldt ”25-øren” – erstattes fra den 21. februar 2018 af årlige teknologineutrale udbud med vind og sol i 2018 og 2019. Udløbet af den hidtidige støtteordning har medført en markant udbygning med landvind. Energistyrelsens oprindelige skøn for udbygningen fra 1. januar 2017 til 21. februar 2018 lød på 250 MW. Slutopgørelsen viser dog, at hele 537 MW er blevet nettilsluttet i perioden. Vindmøllerne vil samlet set kunne forsyne ca. 400.000 husstande med grøn strøm året rundt og sænke Danmarks CO2-udledninger.

”Den store udbygning med landvind sætter endnu en gang en tyk streg under Danmarks globale førerposition på vindområdet. Det blev senest slået fast, da de danske vindmøller i 2017 satte verdensrekord og producerede grøn strøm nok til at dække hele 43,4 pct. af Danmarks elforbrug. Udbygningen med landvind bidrager også positivt til regeringens ambitiøse mål, om at Danmark i år 2030 skal have mindst 50 pct. af sit energibehov dækket af vedvarende energi,” siger Lars Chr. Lilleholt (V), energi-, forsynings- og klimaminister.

”25-øren” har været finansieret over PSO-afgiften. Landvindudbygningen på sammenlagt 537 MW resulterer isoleret set i en ekstraregning på ca. 1,7 mia. kr., sammenlignet med Energistyrelsens oprindelige skøn på 250 MW. En opdateret PSO-fremskrivning er under udarbejdelse i Energistyrelsen, og eventuelt behov for merfinansiering vil blive afklaret, når fremskrivningen forelægger.

”Slutspurten fortæller mig også, at ”25-øren” har været en attraktiv støtteordning for de danske vindmølleudviklere. Derfor ser jeg frem til de kommende teknologineutrale udbud i 2018 og 2019, hvor vind og sol skal konkurrere om at levere mest mulig grøn energi til danskerne,” siger energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt (V).

undefined

Det bemærkes, at tallene for den historiske udbygning indeholder møller med forsøgselementer. Tallene er endvidere inkl. husstandsmøller, vindmøller der ikke modtager 25-øren, og vindmøller der efterfølgende er blevet afmeldt stamdataregistret. Kilde: Energistyrelsen

Fakta:

  • Europa Kommissionens statsstøttegodkendelse for den nu forhenværende støtteordning til landvind – ”25-øren” – udløb den 21. februar 2018.
  • Udbygningen med landvind i perioden fra 1. januar 2017 til 21. februar 2018 er opgjort til sammenlagt 537 MW i regi af 25-øren.
  • ”25-øren” har været finansieret via PSO-systemet.

 

Kontakt:

Pressechef Jesper Caruso, 4172 9184 / jesca@efkm.dk

 

  • Klima for skoleelever

  • Brexit

  • Klima- og luftudspil

  • Energiaftale 2020-2024

  • Eksportstrategi

  • Forsyningsstrategi