Minister bakker fuldt op om PSO-aftalen

Publiceret 13-06-2018

I forlængelse af de principper for fremtidig kabellægning af højspændingsledninger som et bredt flertal i Folketinget blev enige om i 2016 skal 400 kV højspændingsledningen fra Idomlund til den dansk-tyske grænse være luftbåren.

Denne luftledning har de seneste måneder mødt massiv modstand i Syd- og Vestjylland, hvor man gerne ser ledningen gravet ned i jorden. På den baggrund har energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt (V) ønsket at få undersøgt mulige alternativer til den nuværende plan.

Desuden vil ministeren bede en ekstern konsulentvirksomhed kigge på de vurderinger, der er kommet fra det statsejede selskab Energinet, som står for el-infrastrukturen i Danmark. Det orienterede Lars Chr. Lilleholt aftalekredsen om i går.

Af en artikel tirsdag den 12. juni på nyhedsbureauet Ritzau fremgår det af overskriften, at: ”Minister vil have planlagt jysk el-ledning i jorden”. Denne overskrift er nogle steder blevet tolket derhen, at energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt ikke længere bakker op om teksten i PSO-aftalen.

I den forbindelse udtaler ministeren:

”Jeg vil gerne slå fast med syvtommersøm, at regeringen står fuldt og helt bag PSO-aftalen fra 2016, hvilket også burde fremgå klart, når man læser mine udtalelser i denne sag. Jeg mener imidlertid ikke, at Folketinget kan sidde den massive folkelige modstand mod luftledningen overhørig, hvorfor jeg har bedt om nye undersøgelser. Men det siger sig selv, at ændringer kræver opbakning fra den kreds af partier, der står bag PSO-aftalen fra 2016.”

Læs hele Ritzau-telegrammet fra tirsdag den 12. juni kl. 22.49 her:

 

  • Klima for skoleelever

  • Brexit

  • Klima- og luftudspil

  • Energiaftale 2020-2024

  • Eksportstrategi

  • Forsyningsstrategi