Danmark vil kræve øgede klimaambitioner i EU

Publiceret 25-06-2018

Energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt rejser i dag til miljørådsmøde i Luxembourg med et klart mandat til at styrke EU's klimaindsats. Danmark vil presse på for lavere udledning af drivhusgasser og et nyt langsigtet mål om at nå netto-nuludledning i EU senest i 2050.

EU skal fastlægge en ny langsigtet klimastrategi, der skal vise vejen for, hvad EU skal gøre for at indfri Parisaftalens målsætninger. Danmark kræver, at EU sætter en klar retning med et nyt langsigtet klimamål. EU skal ned på netto-nuludledning senest i 2050. Det vil sige, at EU senest om 32 år ikke må lukke mere CO2 ud i atmosfæren, end vi formår at opsuge.

Danmark vil også styrke EU's bidrag til Parisaftalen. I dag er EU's målsætning, at vi i 2030 mindst skal reducere udledningen af drivhusgasser med 40 pct. i forhold til 1990-niveauet.

EU's klimakommissær Cañete har allerede fastslået, at EU’s dugfriske aftaler om nye mål for vedvarende energi og energieffektivitet vil sætte EU på en kurs mod at levere op imod 45 pct. reduktion af drivhusgasudledningerne i 2030. Danmark vil dog endnu mere. Vi vil derfor lægge os i selen for at få endnu strammere klimakrav til bilindustrien, så vi kan få transportens udledninger ned.

”Regeringen har besluttet at skrue yderligere op for vores krav til den fælles klimaindsats i EU. Det vil være et stærkt signal at sende til resten af verden, om at EU vil gøre endnu mere for at indfri Parisaftalens målsætninger. De øgede ambitioner skal EU bruge til at presse resten af verden til også at styrke deres klimaindsats,” siger energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt (V).

 

Store klimaudfordringer

Danmark og resten af verden står over for den store udfordring, at den globale temperatur stiger. Og at den indsats, som verdens lande indtil nu har forpligtet sig til, ikke er nok til at holde temperaturstigningen i nærheden af hverken 2 eller 1½ grader, som det er nedfældet i Parisaftalen.

”Det kræver ganske enkelt, at vi hurtigst muligt når en balance, hvor vi ikke udleder flere drivhusgasser i atmosfæren, end hvad der bliver optaget – for eksempel i skove og have. Derfor er det nødvendigt, at vi får styrket klimaindsatsen. Globalt, i EU og i Danmark,” siger Lars Chr. Lilleholt, som mener, at Europa bør gå forrest og vise vejen.

”Derfor vil jeg arbejde for, at vi i EU sætter en klar retning mod, at vi senest i 2050 ikke udleder mere drivhusgas i EU, end vi optager. Det man kalder netto-nuludledning. Vi ved, at det er det klimavidenskaben siger, er nødvendigt, hvis vi skal bremse klimaforandringerne. Og vi ved, at EU skal gå forrest. Så det er en bunden opgave. Nu skal vi i EU finde ud af, hvordan vi sammen kan levere den indsats, der skal til, på en måde, hvor vi samtidig holder fokus på, at grøn omstilling og udvikling af nye teknologier fortsat skal være en drivkraft for jobs, vækst og konkurrenceevne i Europa,” siger Lars Chr. Lilleholt.

 

Fakta:

  • Europa-Kommissionen vil i efteråret 2018 fremlægge et udspil til EU’s langsigtede klimastrategi, der skal sætte retning for EU’s fremtidige klimapolitik i overensstemmelse med Parisaftalen.

  • Læs om, hvad Kommissionens udspil vil kunne indeholde i rapporten ’Developing the EU’s Long Term Climate Strategy’ fra de uafhængige tænketanke Bruegel og ICTSD. Danmark har været med til at finansiere rapporten sammen med b.la. Frankrig, Tyskland og Sverige.

 

Kontakt:

Pressechef Jesper Caruso, jesca@efkm.dk / 4172 9184

  • Klima for skoleelever

  • Brexit

  • Klima- og luftudspil

  • Energiaftale 2020-2024

  • Eksportstrategi

  • Forsyningsstrategi