Kristoffer Böttzauw udnævnes som direktør for Energistyrelsen

Publiceret 20-06-2018

Ny direktør for Energistyrelsen bliver Kristoffer Böttzauw.

Kristoffer Böttzauw kommer fra en stilling som afdelingschef i Energi-, Forsynings- og Klimaministeriets departement. Han har tidligere været vicedirektør i Energistyrelsen og har derfor et godt kendskab til styrelsens og ministeriets arbejde.   

Om ansættelsen af Kristoffer som direktør for Energistyrelsen, siger departementschef i Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet, Morten Bæk:

Energistyrelsen får med Kristoffer en stærk, ny direktør med dyb indsigt i energi og forsyning, og med klare visioner for styrelsens fortsatte faglige udvikling. Jeg glæder mig meget til samarbejdet med Kristoffer som direktør, og til at følge, hvordan han med sin vindende ledelsesstil vil præge styrelsens videre udvikling og ikke mindst samarbejdet med interessenter og omverden”.

Kristoffer Böttzauw tiltræder stillingen som direktør for Energistyrelsen snarest.

At stå i spidsen for Energistyrelsen er et helt særligt privilegium. Styrelsens opgaveportefølje er fundamentalt meningsfuld både på kort og lang sigt, og jeg kender medarbejderne som meget kompetente og dedikerede. Jeg glæder mig derfor meget til sammen med resten af styrelsen at bidrage til udformning af fremtidens energi- og forsyningspolitik“, udtaler Kristoffer Böttzauw.


Kristoffer Böttzauws erhvervskarriere

2016-2018 Afdelingschef i Energi-, Forsynings- og Klimaministeriets departement

2013-2016 Vicedirektør i Energistyrelsen

2009-2013 Kontorchef i Indenrigs- og Sundhedsministeriet/Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse

2008-2009 Specialkonsulent i Statsministeriet

2005-2008 Sagsbehandler i Finansministeriet

  • Klima for skoleelever

  • Brexit

  • Klima- og luftudspil

  • Energiaftale 2020-2024

  • Eksportstrategi

  • Forsyningsstrategi