Minister i tæt dialog med jyske borgmestre

Publiceret 21-06-2018

Energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt (V) holdt tidligt i morges møde med en række borgmestre i sagen om den sydvestjyske højspændingsforbindelse. Der blev blandt andet aftalt to borgermøder efter sommerferien.

Energiministeren havde torsdag morgen et rigtig godt møde med en håndfuld sydvestjyske borgmestre. Her blev der diskuteret den forståelige skepsis, som den nye højspændingsledning i Syd- og Vestjylland møder lokalt.

På mødet blev ministeren og borgmestrene enige om, at man har en fælles opgave i at finde løsninger, der er mere skånsomme for natur og borgere. På mødet blev der også aftalt to borgermøder efter sommerferien, hvor ministeren og Energinet vil deltage.

”Jeg vil i den kommende tid have en tæt dialog med borgmestrene i de berørte kommuner i Syd- og Vestjylland. Vi har aftalt, at vi i august arrangerer to borgermøder i Vestjylland – et for den nordlige og et for den sydlige del af el-forbindelsen. Jeg vil selv deltage i borgermøderne og lytte til de synspunkter, som de berørte borgere har. Jeg håber også møderne vil give vigtige input til den redegørelse, jeg har bedt Energinet om at udarbejde, så vi er sikre på, at vi får vendt hver en sten i denne sag,” siger energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt (V).

 

Uvildig undersøgelse af de tekniske løsninger

På dagens møde fremlagde Energinet de muligheder, der er for nedgravning af højspændingsledningen gennem Vestjylland, som også blev præsenteret for PSO-kredsen i sidste uge. Det er Energinets vurdering, at det kun i begrænset omfang er muligt at drive et 400 kV net med fuld nedgravning. Ministeren har bedt Energinet om at undersøge alternative muligheder, herunder i hvilket omfang der er mulighed for yderligere kabellægning af de nye 400 kV højspændingsledninger. Desuden har han bedt om en uvildig undersøgelse af den rapport, som Energinet er ved at udarbejde.

”Det er vigtigt at slå fast, at Energinet i sin redegørelse skal have fokus på, hvilke tekniske løsninger der er, og vi skal have udenlandske eksperter til at se det efter i sømmene, så vi får manet al tvivl i jorden om, hvad der kan lade sige og hvad der ikke kan. Det er det, jeg har aftalt med borgmestrene,” siger Lars Chr. Lilleholt.

 

Kontakt:

Pressechef Jesper Caruso, jesca@efkm.dk / 4172 9184

  • Klima for skoleelever

  • Brexit

  • Klima- og luftudspil

  • Energiaftale 2020-2024

  • Eksportstrategi

  • Forsyningsstrategi