191 mio. kroner i støtte til ny energiteknologi

Publiceret 28-06-2018

EUDP uddeler 191 mio. kroner til fremtidens løsninger inden for energiteknologi. 25 projekter har fået støtte og er dermed kommet væsentligt tættere på at føre projekter ud i verden, der kan sikre mere effektive og klimavenlige energiløsninger.

Nye ”sugebøttefundamenter” til havvindmøller og klimavenlige mursten er to af de projekter, der får støtte fra Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrations Program (EUDP) i forbindelse med den første ansøgningsrunde i 2018. EUDP støtter hvert år projekter, der kan gøre vores energiløsninger mere klimavenlige og effektive.

I alt har 82 projekter søgt om støtte i denne runde, og 25 af dem har nu fået støttekroner.

EUDP er afgørende i vores arbejde med at sikre udvikling af fremtidens energiteknologi.  Med de 191 mio. kr., der nu er uddelt til i alt 25 projekter, bidrager vi helt konkret til at fremme den grønne omstilling, samtidig med at vi styrker vores position som grønt foregangsland og bidrager til yderligere vækst og arbejdspladser i energisektoren,” siger energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt (V).

Støtte til nye havvindmøllefundamenter og klimavenlige mursten

Produktion og installation af havvindmøllefundamenter er en dyr affære. Men et nyt ”sugebøttedesign” fra Siemens Gamesa i samarbejde med underleverandører og universiteter fra branchen kan være med til at nedbringe omkostningerne. I stedet for at bore fundamenter ned i havbunden, hvilket skabes der i det nye design et undertryk, der ”suger” bøtterne ned i havbunden. Forventningen er en omkostningsbesparelse på op til 50 procent af omkostningerne til fundamenter ved etablering af havvindmøller. Omkostninger til fundamenter for offshore vindmøller udgør op til 30 % af de samlede omkostninger ved etablering af en offshore vindmøllepark.

Et andet eksempel på et projekt, der har fået støtte, er en ”blødstenspresser” fra Fr. Petersens Maskinfabrik A/S. Tørring og brænding af mursten kræver nemlig store mængder energi og med den ny maskine, kan energibehovet reduceres med 10 procent.

For hver støttekrone til de gode energiteknologiske ideer, som vi har her i Danmark, får vi i gennemsnit en øget eksport på to kroner.  Det siger noget om, at et program som EUDP også har en central rolle for dansk eksport af fremtidens energiløsninger. Derfor arbejder regeringen også for, at EUDP-midlerne forhøjes i de kommende år”, siger energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt.

Der er stadig ca. 196 mio. kr. tilbage i dettes års EUDP-pulje. Anden ansøgningsrunde til EUDP har frist 7. september 2018.

Kontakt: Christian Lietzen, 4172 3876, chrli@efkm.dk 

Fakta

 • EUDP støtter hvert år udvikling og demonstration af ny energiteknologi, der bidrager til at gøre Danmark mere energieffektiv og uafhængig af fossile brændsler i 2050 og samtidig skaber vækst og arbejdspladser.
 • EUDP giver tilsagn om støtte på 191 mio. kroner i denne ansøgningsrunde til projekter inden for udvikling og demonstration af energiteknologi.
 • Tilskuddene gives til projekter inden for teknologiområder som blandt andet vindkraft, solenergi og energieffektivitet.
 • Projektejerne bidrager selv med 321 mio. kr. til projekterne.
 • De to omtalte projekter har fået tilsagn om støtte på henholdsvis 14 mio. kr. (Simens Gamesa) og 1,6 mio. kr. (Fr. Petersens Maskinfabrik).
 • Der var søgt støtte for i alt 671 mio. kr. i denne ansøgningsrunde.
 • Klima for skoleelever

 • Brexit

 • Klima- og luftudspil

 • Energiaftale 2020-2024

 • Eksportstrategi

 • Forsyningsstrategi