Smart energi-puljen 2018 åben for ansøgninger

Publiceret 06-07-2018

Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet inviterer hermed interesserede parter til at søge tilskud fra Smart energi-puljen. Puljen støtter projekter, der forbedrer udnyttelsen af grøn strøm ved at integrere to eller flere forskellige forsyningssektorer. Puljens formål er at støtte forretningsmodne løsninger, der går på tværs af forsyningssektorer – for eksempel ved at udnytte overskud eller affald fra forskellige forsyninger som varme, køling, el, affald og vand. Puljen er et initiativ, der blev besluttet i forbindelse med udmøntningen af Energireserven, og den udmøntes efter EU’s såkaldte de minimis-forordning.

 

Hvem kan søge?

Puljen henvender sig til virksomheder, offentlige/private samarbejder og uddannelses- og forskningsinstitutioner, der arbejder med løsninger inden for smart energi. Virksomheder kan søge enkeltvis eller i samarbejde med andre virksomheder og/eller offentlige parter. Projektholder skal være en virksomhed med dansk CVR-nummer.

 

Den samlede ramme for midler er på 4,1 mio. kr., som tildeles via tilsagn. Der er krav om egenfinansiering, da der maximalt kan gives tilsagn om tilskud til 50 pct. af de tilskudsberettigede udgifter.

 

Der er ikke begrænsninger på antallet af projekter, der kan søge. Der er heller ikke loft over projekternes størrelse. Ansøgningerne vil blive prioriteret ud fra vægtene i ansøgningsskemaet.

 

Typer af projekter, der gives tilskud til

Der ydes tilskud til projekter, der fremmer smart energi enten ved udvikling og udrulning af nye innovative løsninger. Modning af projekter der fremme smart energi herunder konkretisering af forprojekter som eksempelvis testcentre, platform mv. Projekterne kan også omfatte indsamling af data samt evaluering og formidling af viden og løsninger inden for smart energi.

 

Der gives også støtte til projekter, hvor fokus er på at vurdere og beregne konsekvenser ved smart energi løsninger. Derudover gives også støtte til projekter, der omhandler udarbejdelse af information og formidling af resultater. Mindst en af ovenstående aktiviteter skal være indeholdt i projektet.

 

Hvordan søger man?

Der ansøges om midler under smart energi-puljen ved at udfylde ansøgningsskema. Ansøgningsskema samt eventuelle bilag må max fylde 15 sider. 

 

Sammen med ansøgningsskema vedhæftes en bekræftelse på, at projektet ikke er igangsat samt udfyldt erklæring om medfinansiering under ’de minimis-forordningen'. Uden dette kan projektet ikke komme i betragtning til tildeling af midler.

 

For at komme i betragtning til midler fra Smart energi-puljen, skal man indsende en ansøgning inkl. de minimis erklæring samt bekræftelse på at projektet ikke er igangsat senest 24. oktober 2018

 

Ansøgningen skal sendes elektronisk til mailadressen ek2@efkm.dk med kopi til rabei@efkm.dk

 

Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet vil efterfølgende behandle alle indkomne ansøgninger. Der forventes, at blive meddelt tilsagn om støtte og afslag på ansøgninger inden udgangen af 2018.

 

Projektet skal være afsluttet senest februar 2021.

 

Spørgsmål

Har du spørgsmål til ansøgningsprocessen, kan du kontakte fuldmægtig Rasmus Hvide Beim rabei@efkm.dk eller tlf. 2132 6967.

Læs mere om Smart energi-puljen her

Spørgsmål vedrørende indkaldelsen af ansøgninger vil blive besvaret hurtigst muligt.

  • Klima for skoleelever

  • Brexit

  • Klima- og luftudspil

  • Energiaftale 2020-2024

  • Eksportstrategi

  • Forsyningsstrategi