Nordsøen skal være et Silicon Valley for havvind

Publiceret 01-07-2018

1. juli overtager Danmark formandskabet for Nordsøsamarbejdet for havvind. Energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt vil bruge formandskabet til at få ryddet ud i regeljunglen på tværs af landegrænserne og gøre havvind endnu billigere. Nordsøen skal være et Silicon Valley for havvind.

Vind fra Nordsøen kan dække op mod 12 % af EU’s elforbrug, svarende til ca. 100 mio. husstandes behov. Når Lars Chr. Lilleholt indtager formandsstolen i Nordsøsamarbejdet, er det derfor hans intention at styrke samarbejdet og at gøre havvind billigere. Fokus i det danske formandskab vil derfor blandt andet være på at ensarte regler på tværs af landene.

”Der er et enormt potentiale i Nordsøen. Prisen på havvind rasler ned i disse år, og jeg er meget optaget af at skabe de bedste rammer for industrien, så prisen på havvind kan komme endnu længere ned. Det kræver blandt andet, at vi i Nordsøsamarbejdet sætter ind imod unødvendige forskelle i reglerne på tværs af landegrænserne for at holde omkostningerne nede. Vi skal også sikre en koordinering, så vi ved at sprede opførelsen af havvindmøller ud kan undgå dyre flaskehalse i vindindustrien,” siger energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt.

De forskellige regler på tværs af landegrænserne gør i dag, at møllefundamenterne skal have forskellige farver, alt efter hvor i Nordsøen, de står. Der er desuden forskellige krav til sikkerhed og arbejdsmiljø, som gør, at mandskabet på havvindmøllernes serviceskibe nogle gange skal skifte sikkerhedssko, når de passerer en landegrænse til søs, eller går fra et serviceskib op på en mølle.

”Havvind er en dansk styrkeposition, som skaber arbejdspladser og vækst i Danmark, og som bidrager markant til den grønne omstilling. Jeg glæder mig meget til at fortsætte dialogen med de andre lande i Nordsøsamarbejdet og med branchen. Vi skal lære af hinanden og skabe det bedste fundament for et Silicon Valley for havvind i Nordsøen,” siger energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt.

Pressekontakt: Christian Lietzen, 4172 3876, chrli@efkm.dk

Fakta om Nordsøsamarbejdet:

  • Nordsøsamarbejdet er et samarbejde om havvind og el-net i Nordsøen mellem Belgien, Holland, Luxembourg, Irland, Storbritannien, Frankrig, Norge, Sverige, Tyskland og Danmark med deltagelse af Europa-Kommissionen.
  • Nordsøsamarbejdet løber foreløbig frem til sommeren 2019. Samarbejdet ventes forlænget under det danske formandskab.
  • Europa-Kommissionen vurderer, at vind fra Nordsøen vil kunne dække 4-12 pct. af elforbruget i EU, hvilket svarer til en udbygning i omegnen af 100 gigawatt (GW) i 2030.
  • Hvis man tager udgangspunkt i danske husstandes elforbrug, så svarer det til, at vind fra Nordsøen kan dække ca. 100 mio. husstandes elforbrug.

 

  • Klima for skoleelever

  • Brexit

  • Klima- og luftudspil

  • Energiaftale 2020-2024

  • Eksportstrategi

  • Forsyningsstrategi