Tale ved konference om grøn vækst i kommunerne og energieffektivisering i erhvervslivet d. 22. januar

Publiceret 22-01-2018

Oplæg til energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholts tale ved konference om grøn vækst i kommunerne og energieffektivisering i erhvervslivet d. 22. januar 2018.

-Det talte ord gælder-

Tak for invitationen til at komme og åbne jeres konference her i dag.

Tak til Det Økologiske Råd, Dansk Erhverv, Energiforum Danmark, KTC og Energistyrelsen for at stable arrangementet på benene.

Og tak til jer alle for at komme til Fyn denne mandag morgen for at være med.

 

For halvandet års tid siden havde jeg fornøjelsen af at åbne en lignende konference her i Middelfart. Faktisk var konferencen arrangeret af de samme aktører. Og den blev afholdt i de selvsamme lokaler som i dag – her i HUSET i Middelfart. Måske var der endda nogle af jer tilhørere, der også var med dengang. Så jeg vil gerne takke for, at I har givet mig genvalg. Det er jo noget, som vi politikere går meget op i.

Og så skal jeg nok forsøge at underholde med noget andet, end jeg gjorde sidste gang. Måske er der nogle af jer, der kan huske, hvad jeg talte om. Det kan jeg ikke rigtig selv. Men jeg er jo også ved at komme op i årene.

Nej, spøg til side. Det kommer selvfølgelig til at handle om energibesparelser igen i år. Men temaet er stadig aktuelt, og især nu hvor regeringen er ved at forberede udspillet til en ny energiaftale for 2020-2030. Her skal vi nemlig også lægge rammerne for en ny energispareindsats i Danmark.

 

Mange af jer arbejder på den ene eller anden måde med energieffektivisering i erhvervslivet og grøn omstilling i kommunerne. I gør et stort og vigtigt stykke arbejde for, at vi kan blive ved med at have økonomisk vækst og velstand i Danmark uden at skrue op for energiforbruget. Det er en bedrift, som vækker stor opsigt ude i den store verden, at Danmark i løbet af de sidste årtier har formået næsten at fordoble vores BNP og samtidig have uændret energiforbrug og faldende CO2-udledninger.

Vi er kendt for at være gode til at spare på energien. Det ved I om nogen. Og energieffektiviseringer i erhvervslivet er et af de områder, hvor også grøn omstilling og vækst hænger rigtig godt sammen: Når en lokal virksomhed skifter til LED-belysning, når den får et mere energivenligt kølesystem, eller når den energirenoverer i stedet for ”bare” at renovere sine bygninger – ja, så gavner det alt sammen både klimaet og den enkelte virksomheds energiregning.

Og hvis virksomheden så også køber de energivenlige produkter lokalt eller hyrer lokale håndværkere - så giver det samtidig lokal vækst og skattekroner i kommunekassen. Derfor har kommunen også en interesse i at fokusere på grøn omstilling.

 

Kommunen har en særlig rolle, fordi den har kontakt til de lokale små og mellemstore virksomheder. Og samtidig kender kommunen lokalsamfundet og ved, hvad der rø’r sig, og hvad borgerne er optagede af. Den har også muligheden for at sætte en overordnet retning for, hvor man gerne vil hen.

Kommunen kan prioritere hvilke opgaver og indsatsområder, der er særligt vigtige – for eksempel det grønne område. Det ved jeg, at en del af de kommuner, der er repræsenteret her i dag, har gjort – blandt andet ved at melde jer som ”klimakommuner”. Når kommunen opstiller den slags visioner, kan det være med til at fremme en fortælling om, at kommunen er grøn. Den slags kan have betydning for lokalområdet og for motivationen hos borgere og virksomheder i lokalsamfundet – på samme måde som billedet af Danmark som grønt foregangsland har betydning for danske virksomheder.

Kommunen kan altså på flere måder blive en relevant aktør, når det kommer til at fremme energieffektivisering og andre grønne tiltag. Både i de små og mellemstore virksomheder og i lokalsamfundet generelt.

 

Men inden træerne vokser ind i himlen, må jeg understrege: Vi skal tænke os om, og vi skal gøre det klogt, hvis vækst og grøn omstilling skal hænge sammen. Det gælder både nationalt og kommunalt. Kommunen skal ikke bare kaste sig hovedkulds ud i alverdens forskellige projekter og så tro, det giver grøn vækst. Og man skal heller ikke fra kommunalt hold påtage sig opgaver, som egentlig lå i erhvervslivet, for at fremme det grønne. Det tager brødet ud af munden på de lokale erhvervsdrivende. Og det skader væksten frem for at skabe vækst.
Lokal grøn vækst kræver en gennemtænkt plan. Den skal tage udgangspunkt i de konkrete forhold i lokalområdet. Og kommunen kan med fordel gå ind i et aktivt samarbejde med erhvervslivet om, hvad de har behov for – frem for at trække krav ned over hovedet på virksomhederne. Hvis man gør det, er jeg ikke i tvivl om, at vækst og klima kan gå hånd i hånd, og at grøn omstilling kan gavne beskæftigelsen.

 

Jeg ved godt, at det måske er lettere sagt end gjort. Det er i hvert fald min egen erfaring fra den nationale arena. Herfra skal der blot lyde en opfordring til, at man fra kommunernes side overvejer, hvordan man bedst kan understøtte grøn omstilling og energieffektivisering i de lokale virksomheder. Og med den afslutningsreplik vil jeg ønske jer en god konference. Forhåbentlig kan dagen i dag give jer inspiration til, hvordan I kan fortsætte arbejdet.

Ellers kommer jeg tilbage igen næste år!

 

Tak for ordet.