Tale ved Dansk Fjernvarmes Nytårstaffel den 12. januar 2018

Publiceret 12-01-2018

Oplæg til energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholts tale ved Dansk Fjernvarmes Nytårstaffel den 12. januar 2018

-Det talte ord gælder-

Tak for at invitere mig til jeres nytårsstafet!

Vi er jo allerede godt i gang med det nye år. Min egen ”to do liste” for 2018 er lang. Men en dag som i dag skal vi også skal tage os tid til at se tilbage og glædes over nogle af de rigtig flotte resultater, som vi har opnået i 2017. 

 

Inden jul deltog jeg i ministeriets julefrokost. Jeg havde lovet at være quizmaster – i en quiz om mig. Et af spørgsmålene gik på, hvad der var min mest interessante sag i 2017. Her kunne jeg uden betænkning svare, at det var sagen om den nye økonomiske regulering af fjernvarmesektoren, som vi indgik aftale om i forsommeren. Aftalen betyder, at fjernvarmen fremadrettet skal være underlagt indtægtsrammeregulering. Målsætning er, at give forbrugerne bedre og billigere fjernvarme. I samme aftale besluttede vi at afskaffe de tidligere urimelige forrentningsregler. En sag, der også har optaget mig i 2017, var grundbeløbets ophør med udgangen af 2018. Der er ingen tvivl om, at sektoren her står over for nogle regulære udfordringer, som der skal tages hånd om.

Jeg er derfor glad for at se, at fjernvarmeværkerne er i gang med at omstille sig til en fremtid uden grundbeløbet. Det er så mit ansvar at sikre sektoren stabile rammevilkår for investeringer - sammen med Folketinget. Som led i omstillingsprocessen kunne vi inden jul uddele første runde af midler fra puljen til elvarmepumper på de små, naturgasfyrede kraftvarmeværker uden for kvotesektoren. Og i efteråret tog vi hul på en rådgivningsindsats, der skal hjælpe de hårdest ramte værker med at kulegrave mulighederne for at sænke omkostningerne.

 

I det hele taget tog vi i 2017 de første spadestik til en historisk ændring af varmesektoren. Og jeg har ingen grund til at tro, at 2018 bliver mindre spændende. På varmeområdet vil vi fortsætte ad det spor, som allerede er lagt med forsyningsstrategien. Vi skal fremad med moderniseringen af sektoren. Kraftvarmen har tjent Danmark rigtig godt, men dens storhedstid er på retur. Jeg tror, at mange i dag ser kraftvarmekravet som en klods om benet. Udviklingen mod et mere og mere elbaseret samfund betyder, at vi skal tænke varmeproduktion på en ny måde. Derfor skal vi stille og roligt - og med stor omtanke – se på om vi ikke kan frisætte fjernvarmesektoren på sigt. Det kræver selvfølgelig, at rammevilkårene er på plads. Derfor står det højt på regeringens ønskeseddel at få lempet elvarmeafgiften. Men frisætningen betyder også, at der ikke udspændes et sikkerhedsnet med grundbeløb og kunder, der ikke kan slippe fri.

Jeg er helt overbevist om, at fjernvarmen i Danmark er stærk nok til efterhånden at kunne stå på egne ben uden støttehjul og sikkerhedsnet. Regeringen har allerede taget det første skridt mod en lavere elvarmeafgift i forbindelse med Erhvervs- og Iværksætteraftalen. Men vi er ikke i mål. Vi vil gerne nedsætte elvarmeafgiften yderligere, så den samlet set reduceres med 25 øre/kWh fra og med 2021. Det håber jeg, at de andre partier er med på.

 

I starten af det nye år kommer regeringen med et udspil til en ny energiaftale, der skal bringe den grønne omstilling videre i perioden efter 2020. Fjernvarmesektoren spiller sin helt egen og vigtige rolle i den grønne omstilling. Ikke som en marionet i stramme tøjler, men som en stærk og visionær sektor. Jeg ser frem til, at vi skal fortsætte vores gode samarbejde.