Færre gravearbejder på vej

Publiceret 04-01-2018

Fremover får danske trafikanter færre vejarbejder at sno sig udenom. For med et nyt register vil entreprenører fremover kunne planlægge og koordinere gravearbejde med hinanden. Ud over færre frustrationer i trafikken sparer samfundet årligt millioner af kroner, da det bliver lettere at undgå graveskader på de ca. 750.000 km rør og ledninger, der ligger under de danske veje og fortove.

Med Folketingets vedtagelse af den reviderede lov for registrering af Ledningsejere er det første spadestik nu taget mod bedre planlægning og koordinering af gravearbejder.

”Man kunne lidt muntert sige, at kun en spade graver to gange! Jeg tror, at vi alle kender følelsen af, at der ofte graves flere gange på det samme sted med meget korte mellemrum. Derfor ser jeg også frem til det nye register, der giver entreprenører og graveaktører bedre overblik og mulighed for at koordinere og planlægge gravearbejde så effektivt som muligt. For dig og mig og alle andre danskere, betyder det bl.a. færre gener ved gravearbejde og mindre trængsel i trafikken”, siger energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt (V).

 I Danmark ligger der 750.000 km rør og ledninger nedgravet i jorden. De forsyner hver dag virksomheder og borgere med el, vand, varme og teleydelser. Derfor er det vigtigt, at der bliver passet godt på ledningerne, når der graves, og at der ikke graves oftere end nødvendigt.

Gravemakker og tomme rør

Med den nye lovgivning ønsker man at gøre det nemmere for entreprenører at finde frem til andre der skal grave på samme sted i god tid inden gravearbejdet begynder, så man kan grave sammen og dermed kun behøver at bryde overfladen en enkelt gang. Det kan spare graveaktørerne for mange ressourcer, og alle andre for en masse besvær. 

Det vil også blive muligt at registrere og søge kontaktoplysninger til ledningsejere med tomme rør. På den måde kan den ledige kapacitet i rørene udnyttet bedst muligt.  Bedre mulighed for at udnytte tomme rør kan fx billiggøre udrulning af bredbånd, ligesom antallet af gravearbejder kan reduceres yderligere.

”Jeg er meget glad for, at vi nu får et bedre overblik over ledningsnettet. Det kan fx understøtte udrulningen af bredbånd, hvis man enten kan lægge det ned i tomme rør, der alligevel ligger i jorden, eller kan lægge det ned, når andre aktører alligevel graver. Det ser jeg kæmpe fordele i”, siger Lars Chr. Lilleholt.

Presse: Christian Lietzen, 4172 3876, chrli@efkm.dk

Fakta Den nye lovgivning skal være med til at sikre, at der kan graves sikkert, og at det omkringliggende samfund ikke bliver generet af afbrudt strømforsyning eller manglende netadgang. Derfor stiller den nye lov krav om:

  • at der sker en øget digitalisering af ledningsoplysningerne

  • at oplysningerne kan sammenstilles, så man hurtigt og enkelt kan få et samlet overblik over alle nedgravede rør og ledninger i et givet område

  • at oplysningerne kan gøres tilgængelig for graveaktøren inden for få timer.

Senest med udgangen af 2022 skal alle ledningsejere i Danmark have digitaliseret deres ledningsoplysninger, så de lettere kan sammenstilles og præsenteres for brugerne.

Samtidig vil Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet udvide det eksisterende Ledningsejerregister, så det kan modtage og sammenstille ledningsplaner fra de forskellige ledningsejere digitalt. Herved banes vejen for at ledningsoplysningerne lettere kan medbringes på gravestedet.