Stop for nye stavnsbindinger af varmeforbrugere

Publiceret 20-12-2018

Regeringen, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre har besluttet at sige stop for nye forbrugerbindinger i fjernvarmesektoren, så danskerne nu ikke skal frygte at få en varmeform, de ikke ønsker.

Fra nytår er det slut med, at kommuner i fremtiden kan tvinge forbrugere over på fjernvarme mod deres vilje. Som opfølgning på energiaftalen har regeringen, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre netop vedtaget at ophæve muligheden for at pålægge nye forbrugerbindinger i fjernvarmesektoren, og dermed skal forbrugerne nu ikke længere frygte at blive bundet til fjernvarme, hvis de ikke ønsker det.

”Jeg står på forbrugernes side, og forbrugerne skal have frihed til frit at vælge opvarmningsform. Jeg er derfor rigtig glad for, at vi nu sætter en stopper for nye forbrugerbindinger i fjernvarmesektoren og dermed sikrer forbrugernes ret til at vælge selv,” siger energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt (V).

Hidtil har kommunerne kunne bruge de såkaldte tilslutning- og forblivelsespligter, når fjernvarmenettet blev udbygget. Senest har byrådet i Struer besluttet at fjerne 3.600 fjernvarmeforbrugeres mulighed for at skifte varmeform, ligesom byrådet i Horsens har tvunget 2.100 forbrugere over på fjernvarme. En beslutning, som flere forbrugere har været kritiske overfor. Loven ændrer ikke ved allerede pålagte bindinger. Efter nærmere analyse vil der blive taget politisk stilling til, om også allerede pålagte bindinger skal ophæves.

Energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt (V) er overbevist om, at fjernvarmesektoren stadig kan konkurrere om varmekunder uden forbrugerbindingerne.

”I dag er over halvdelen af alle matrikler i danske fjernvarmeområder udlagt uden forbrugerbindinger. Her har forbrugerne aktivt tilvalgt fjernvarmen, fordi det er det bedste alternativ for dem. Fjernvarmesektoren kan med andre ord sagtens tiltrække nye kunder uden at tvinge dem ind i folden,” siger han.

 

Fakta:

  • Alle Folketingets partier besluttede i energiaftalen at arbejde for en moderniseret varmesektor, hvor både fjernvarmeværker og forbrugere får frit valg til at træffe deres egne beslutninger om fremtidige investeringer.
  • Hidtil har forbrugerne kunne bindes gennem tilslutnings- og forblivelsespligten, der hhv. tvinger forbrugere til at tilslutte sig fjernvarmenettet og forhindrer fjernvarmekunder i at skifte varmeform. I energiaftalen blev det aftalt at ophæve muligheden for at pålægge nye forbrugerbindinger. Det er dette, som nu er besluttet ved lov.
  • Omkring halvdelen af det danske fjernvarmenet er i dag udlagt uden brug at forbrugerbindinger. Den gennemsnitlige pris for opvarmning af et standardhus på 130 kvm. med fjernvarme for en eksisterende varmekunde er omkring 12.000 kr. Det dækker dog over betydelige prisvariationer med 5.500 kr. og 24.000 kr. som yderpunkterne. 

 

Kontakt: Presserådgiver Michael Korsgaard, 24635487, mikon@efkm.dk