Oliebranchen øger sit energisparemål

Publiceret 14-12-2018

Folketingets partier og oliebranchen er nået til enighed om at øge branchens energisparemål. Det sker blandt andet ved at udvide grundlaget for branchens energisparemål fra 1. januar 2019.

Det indgår i den politiske aftale om afskaffelsen af PSO-afgiften fra 17. november 2016, at der skulle indledes drøftelser med oliebranchen med henblik på at øge branchens energispareindsats. Samtlige partier i Folketinget og repræsentanter fra oliebranchen er nu nået til at enighed om at skrue op for energisparemålet hos oliebranchen. Efter aftalen bliver branchen energisparemål stort set fordoblet, så det fra 1. januar 2019 vil være på 0,52 petajoule (PJ) om året.

Energistyrelsen har haft drøftelser med Drivkraft Danmark som repræsentant for oliebranchen, og Drivkraft Danmark har spillet ind med et forslag til at hæve deres medlemmers frivillige energisparemål. Det er i sidste ende dette forslag, som nu bliver tilføjet til energispareaftalen. 

Konkret styrkes oliebranchens energispareindsats ved at udvide grundlaget for branchens energisparemål med det samlede forbrug af farvet landbrugsdiesel. Desuden vil det fra 1. januar ikke længere tælle som en energibesparelse, hvis man udskifter et gammelt oliefyr med et mere energieffektivt et af slagsen.

Jeg er glad for, at det er lykkedes at opnå enighed om at øge oliebranchens energispareforpligtelser. Det er altid positivt, når det lykkes at nå til enighed ad frivillighedens vej, og uden at der skal lovgives,” siger energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt (V).

Jeg synes, at oliebranchen har strakt sig langt for, at vi er nået i mål med en god aftale, som styrker branchens bidrag til energispareindsatsen.  Det vil jeg gerne kvittere for.

 

Fakta

  • Grundlaget for oliebranchens energisparemål udvides fra 1. januar 2019 med det samlede forbrug af farvet landbrugsdiesel. Dette svarer til en forøgelse af branchens energisparemål fra 0,28 PJ til 0,52 PJ (2016-tal).
  • Den samlede energispareindsats på tværs af brancher fastholdes på det nuværende niveau. Udvidelsen af oliebranchens energisparemål sker inden for den eksisterende ramme for alle energiselskaberne på ca. 10,1 PJ. De øvrige energiarters energisparemål vil tilsvarende blive reduceret.
  • Fra 1. januar 2019 vil udskiftning af et eksisterende oliefyr med et nyt energieffektivt oliefyr ikke kunne tælle med som en energibesparelse.

 

Kontakt: Michael Korsgaard, mikon@efkm.dk , 24635487

  • Klima for skoleelever

  • Brexit

  • Klima- og luftudspil

  • Energiaftale 2020-2024

  • Eksportstrategi

  • Forsyningsstrategi