Nyt Gummistøvleindeks skal hjælpe danskerne ved stormflod

Publiceret 18-12-2018

Ved oversvømmelser er en hurtig og effektiv indsats afgørende. Derfor har Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet udviklet et ’Gummistøvleindeks’, som beredskabet kan bruge til at forudsige, hvor det er sikkert at færdes, når de skal ud og hjælpe nødstedte borgere, der er truede af stormflod og oversvømmelser.

Skal beredskabet bruge gummistøvler eller gummibåd for at komme frem til oversvømmede områder? Nyt indeks viser vejen. Foto: Colourbox

Når Danmark i fremtiden bliver udsat for stormflod, hvor havvand oversvømmer dele af landet, vil beredskabet kunne tage et nyt værktøj i brug. Et nyt Gummistøvleindeks viser, om man skal bruge gummistøvler eller gummibåd for at komme frem til oversvømmede områder.

”Gummistøvleindekset er et godt eksempel på, at den høje kvalitet af vores geografiske data gør det muligt for os at udvikle nye værktøjer, der skaber større sikkerhed for borgerne. I det her tilfælde får beredskabet et værdifuldt værktøj, som kan bidrage til en mere effektiv indsats, når de skal ud og hjælpe borgere i nød,” siger energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt.

Gummistøvleindekset er et dataværktøj, som kan fortælle, hvor høj vandstanden bliver på land og ikke mindst på vejene, når vejret viser tænder og havvandstanden stiger.

 

Farveskala gør gummistøvleindekset nemt at bruge

Gummistøvleindekset viser, hvor der vil blive oversvømmet ved stormflod eller andre havvandsstigninger. Men det leverer ikke blot information om, at et område risikerer at blive oversvømmet. Gummistøvleindekset viser også vandstanden i 10 cm intervaller, så man kan se, hvor høj vandstanden kan være. I beregningerne indgår også højden på veje, så det giver et meget præcist billede af fremkommeligheden i et oversvømmet område.

 

Fakta

  • Gummistøvleindekset bruger data fra Danmarks Højdemodel og vejnettet og viser områder, der teoretisk oversvømmes af havvand ved en given havvandsstigning.
  • De områder, der oversvømmes i indekset, har en åben forbindelse til havet og ligger samtidig under den givne havvandstand. I data tages der ikke højde for størrelsen af åbningen fra området til havet.
  • Gummistøvleindekset giver ikke information om, hvor lang tid der går, før området vil blive oversvømmet, når den givne havvandsstigning er indtruffet. Endvidere vil nogle af de områder, der vises som oversvømmede ved stormflod i Gummistøvleindekset, i praksis måske ikke blive oversvømmet, inden havvandet har trukket sig tilbage igen.
  • Gummistøvleindekset er udviklet til beredskabet og kan vise havvandstigninger op til 6 meter i intervaller på 10 cm.
  • Gummistøvleindekset er frit tilgængeligt for alle og vises på SDFE’s kortviser.

 

Pressekontakt: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet, Christian Lietzen, chrli@efkm.dk, 4172 3876

 

Gratis adgang til data:

SDFE-kortviser:

https://sdfekort.dk/spatialmap

 

Web-tjeneste på Kortforsyningen:

https://kortforsyningen.dk/

 

Havvandsstigning på 1 meter illustreret ved Harboøre.