Nu afskaffes bøvlet affaldsgebyr

Publiceret 20-12-2018

Et flertal i Folketinget har vedtaget at afskaffe det bøvlede og bureaukratiske affaldsadministrationsgebyr for virksomheder allerede pr. 1. januar 2019. Det betyder, at danske virksomheder fremover slipper for at betale det årlige gebyr.

Regeringen og Dansk Folkeparti har sammen med Radikale Venstre, Socialdemokratiet og Socialistisk Folkeparti besluttet at afskaffe affaldsadministrationsgebyret for virksomheder pr. 1. januar 2019.

Energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt (V) udtaler:

”Jeg har i min tid som minister fået mange henvendelser fra virksomheder og kommuner om at afskaffe gebyret, som er bøvlet og bureaukratisk, og hvor cirka 50 procent af gebyret går til bare at opkræve gebyret. Det er de private virksomheder, der dagligt sikrer vækst og velstand i Danmark, og derfor er jeg meget glad for, at vi fremadrettet ikke generer dem med dette gebyr."

Fakta:

  • Ca. 300.000 virksomheder opkræves et lovpligtigt administrationsgebyr, der dækker kommunens generelle administrationsomkostninger på erhvervsaffaldsområdet.
  • Gebyret finansierer desuden to statslige databaser for kommunale affaldsregulativer og affaldsdata.
  • Kommunerne opkræver samlet set ca. 100 mio. kr. årligt via gebyret. Det vurderes, at op til omkring halvdelen af indtægterne fra gebyret går til opkrævning og kommunernes sagsbehandling af virksomheders ansøgning om fritagelse fra gebyret.
  • Med L 119 (Ophævelse af affaldsadministrationsgebyret for virksomheder) foretages enkelte ændringer af miljøbeskyttelsesloven § 48, der gør det muligt for ministeren at ophæve gebyret.


Kontakt: Presserådgiver Michael Korsgaard, mikon@efkm.dk, 2463 5487