Lilleholt lancerer nyt klimaråd for unge

Publiceret 13-12-2018

Danmarks 18-29 årige skal inddrages i kampen for at finde fremtidens klimaløsninger. Derfor vil klimaministeren først i det nye år nedsætte et nyt ungeklimaråd.

Klimaet er højt på de unges dagsorden som aldrig før. I 2016 svarede 55 procent af de 18-29-årige, at de anså problemet med globale klimaforandringer som "meget alvorligt". I 2018 er det tal steget til 71 procent. 

De unge har samtidig også gode idéer til konkrete klimavenlige løsninger og kreative bud på, hvordan vi får en mere klimavenlig adfærd. Derfor opretter energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt et nationalt ungeklimaråd. 

”Det er de næste generationer, der skal leve med de valg, vi tager i dag. Derfor vil jeg tage initiativ til at oprette et nationalt ungeklimaråd. Rådet skal sikre, at vi får gavn af alle de gode idéer, de unge har. De unge er ikke lige så forbeholdne overfor alternative klimaløsninger som os i de ældre generationer og lader ikke klimahensyn vige for dårlige, gamle vaner”, siger energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt (V).

 

Medlemmer udpeges i januar

Det er planen, at Lars Chr. Lilleholt udpeger rådets medlemmer inden udgangen af januar 2019, hvorefter han kan mødes til et indledende møde med de unge i februar. Derefter er det tanken, at ungeklimarådet og ministeren skal mødes hvert halve år.  

”Den vigtigste årsag til, at jeg er så optaget af at gøre noget for klimaet er, at vi skal efterlade en verden til vores børn, som vi kan være bekendt. De unge får med rådet en reel mulighed for at give mig direkte input til vores politik”, siger ministeren.

Ministeren vil nu inddrage relevante parter med henblik på at få udpeget de medlemmer, der skal udgøre det unge klimaråd. Planen er, at rådet igen skal mødes med ministeren op til FN`s klimatopmøde i New York i september næste år.  


Pressekontakt: Presserådgiver Lasse Bendtsen, M: 4172 3884, lasab@efkm.dk

  • Klima for skoleelever

  • Brexit

  • Klima- og luftudspil

  • Energiaftale 2020-2024

  • Eksportstrategi

  • Forsyningsstrategi