Tale ved Landinspektørprofessionens 250 års jubilæum den 24. august 2018

Publiceret 24-08-2018

Energi-, Forsynings- og Klimaministerens tale ved Landsinspektørernes 250 års jubilæum.

- Det talte ord gælder - 

 

Tak for invitationen til jeres jubilæumsfest. Jeg er meget glad for at kunne være med til at fejre landinspektørernes 250 års jubilæum.

Og jeg er glad for muligheden for at besøge Aalborg Universitets flotte bygning, hvor fremtidens landinspektører uddannes.

Selv som minister er det ikke hver dag, at man får mulighed for at deltage i en fejring af 250 års virke.

 

Og endda et virke, der har så afgørende betydning for udviklingen af vores samfund og væksten i erhvervslivet.

For selvom et 250 års jubilæum lyder støvet – måske for jeres vedkommende ’mudret’ – så beviser I hver dag, at dette ikke er rigtigt.

Det gør I gennem kortlægning, rådgivning og forvaltning af natur-arealer og fast ejendom. Det betyder, at den almindelige borger kan opføre sin drømmebolig, og at virksomheden kan udbygge sine produktionsfaciliteter.

 

Og I landinspektører lader jer ikke slå ud – heller ikke da vi flyttede Geodatastyrelsen fra København til Aalborg, og sagsbehandlingstiderne eksploderede.

Jeg troede til tider, at sagsbunkerne ville slå hul i taget i mit ministerium. Det skete heldigvis ikke.

 

Og det glæder mig meget, at der er ved at være styr på sagsbehandlingstiderne, og at vi sammen kan se fremad

I har gennem 250 år været med til at udvikle og etablere den matrikel, vi kender i dag.

Matriklen er en forudsætning for den private ejendomsret. Med matriklen sikrer vi grundlaget for at afgøre, hvem der ejer hvad. Matriklen er også en forudsætning for, at vi kan opkræve ejendomsskatter på et retfærdigt grundlag.

 

Og derfor fortjener landinspektører anerkendelse for deres bidrag til samfundet. Det utaknemmelige ved jeres arbejde er, at det kan virke meget lidt håndgribeligt for os andre i hverdagen. Og det er på trods af, at jeres arbejde har så stor betydning for os alle.

Når vi ikke hører meget om landinspektørernes arbejde, så er det fordi, at systemet fungerer. Som jeg sagde til mine forældre, da jeg flyttede hjemmefra – ”intet nyt er godt nyt.” Det gælder også for jer.

Det gode samarbejde mellem landinspektører og Geodatastyrelsen er en væsentlig årsag til, at ejendomsregistreringen i Danmark er velfungerende.

 

Som en del af Grunddataprogrammet er Ejendomsregistreringsportalen nu lanceret. Dermed er der skabt grobund for en mere effektiv ejendomsregistrering på tværs af den offentlige og private sektor. 

Med Grunddataprogrammet skaber vi større sammenhæng i de offentlige ejendomsregistre. Jeg er overbevist om, at I også her kommer til at spille en afgørende rolle.

 

Det er vanskeligt at spå om, hvad fremtiden byder. Det vil jeg holde mig fra.

Men jeg kan konstatere, at man ikke kommer sovende til et 250 års jubilæum.

 

I har oplevet tidligere tiders forandringer – globalisering, outsourcing og disruption. Og I har formået at tilpasse jer.

Som i alle andre brancher bevæger I landinspektører jer også ind i en mere digitaliseret verden. Det giver muligheder, men også udfordringer.

 

Landinspektører har gennem tiden udvist stor drivkraft og opfindsomhed. Og her på stedet uddannes nye landinspektører, som er rustet til at imødegå fremtidens udfordringer.

Så jeg tvivler ikke på, at den nuværende og nye generation af landinspektører nok skal benytte sig af digitaliseringens muligheder og tackle dens udfordringer.

For der er ingen tvivl om, at der også i fremtiden vil være brug for landinspektørernes ekspertise.

 

I skal være med til at skabe fremtidens byer.

I skal bidrage til det vigtige arbejde med naturgenopretning.

Og jeres arbejde skal understøtte den klimatilpasning, som vi i stigende grad får brug for.

 

Jeg vil runde af med at takke for et godt og solidt bidrag til vores samfund de sidste 250 år. Det kan I alle sammen være stolt af.

Og så vil jeg opfodre jer til at fortsætte jeres flotte arbejde, så min efterfølger kan fejre jeres 500 års jubilæum.

Med disse ord vil jeg ønske jer alle stort tillykke med jubilæet. Tak for ordet.

Relaterede nyheder

  • Klima for skoleelever

  • Brexit

  • Klima- og luftudspil

  • Energiaftale 2020-2024

  • Eksportstrategi

  • Forsyningsstrategi