Tale ved borgermødet i Varde den 27. august 2018

Publiceret 27-08-2018

Energi-, Forsynings- og Klimaministerens tale ved borgermødet i Varde den 27. august 2018

- Det talte ord gælder -

Jeg vil gerne starte med at takke for det store fremmøde. Tak fordi så mange har sat aftenen af til at drøfte den planlagte nordlige 400 kilovolt ledning fra Endrup til Idomlund.

Jeg forstår godt jeres bekymring for den nye 400 kilovolt ledning. Jeg holder selv rigtig meget af naturen – som er helt særlig her i Vestjylland med hede, enge, åer og et rigt fugleliv. Derfor er jeg også meget optaget af, at vi tager mest muligt hensyn til naturen, og til jer, der bor her, når vi skal gennemføre energiprojekter.

Jeg har taget initiativ til mødet i aften, for at vi kan få en tæt dialog om, hvordan vi kan gennemføre projektet på en måde, hvor det er til mindst mulig gene for jer, der bor i nærheden.

Det afgørende for mig er, at vi gør det på en måde, som bliver så skånsom som muligt for jer og den vestjyske natur.

Hovedparten af den nye 400 kilovolt ledning vil erstatte en eksisterende 150 kilovolt ledning, der går fra Idomlund til Karlsgårde.

En kortere strækning på ca. 14 km fra Karlsgårde til Endrup – det vil sige her i Varde kommune – vil gå gennem områder, hvor der ikke tidligere har været luftledninger.

Jeg er helt klar over, at der er meget stærke ønsker om, at hele den nye 400 kilovoltledning skal graves ned i jorden.

Og lad mig gentage mit budskab fra borgermødet i Ribe i forrige uge: Hvis det står til mig, så skal vi også have gravet så meget som muligt i jorden.

Men det er ikke bare et spørgsmål om vilje eller økonomi.

Det er først og fremmest et spørgsmål om, hvad der teknisk er muligt, og hvad der virker. Derfor ærgrer det mig også, at det er blevet fremstillet i pressen som om, at det kun er økonomien, der er afgørende.

Jeg ved, at det foreløbigt er planlagt, at man skal nedgrave en strækning på ca. 6 kilometer ved Skjern Å.

Men kan man ikke grave mere ned? Det har jeg nu bedt Energinet undersøge nærmere.

Jeg har konkret bedt Energinet lave en grundig redegørelse for, hvor meget der maksimalt kan graves i jorden på de to planlagte strækninger fra Idomlund til Endrup og fra Endrup til grænsen.

Jeg har også bedt Energinet undersøge andre mulige alternativer til de planlagte 400 kilovolt-ledninger. Det gælder for eksempel linjeføring under havet og flere nedgravede kabler på lavere spændingsniveau. Vi skal have undersøgt og overvejet alle muligheder.

Vi har i regeringen skabt mulighed for at genoverveje, hvordan projektet skal gennemføres. Og jeg vil i aften rigtig gerne høre, om I har gode forslag, så vi kan få det undersøgt nærmere i Energinets redegørelse.

Når Energinet har lavet redegørelsen ved udgangen af september, så vil jeg bede uafhængige, udenlandske eksperter trykprøve Energinets undersøgelser og anbefalinger.

Det er ikke fordi, jeg ikke stoler på Energinet, men jeg synes, at der er brug for, at vi nu får manet al tvivl i jorden i forhold til, hvad der teknisk set kan lade sig gøre, og hvad der ikke kan.

Hvis det viser sig, at der kan graves mere ned, så vil jeg sætte mig sammen med partierne bag aftalen om afskaffelse af PSO og se, om vi sammen kan finde den nødvendige finansiering.

Jeg har også sat gang i et arbejde med at se på tiltag, der kan begrænse de synsmæssige gener i naturen.

Det kan f.eks. være beplantning af skov, som kan skærme for højspændingsledninger eller genopretning af natur. Det arbejde er allerede i gang i tæt dialog med både Miljøministeriet og berørte kommuner.

Til sidst er det også vigtigt for mig at få sagt, at udbygning og forstærkning af elnettet her i Vestjylland er helt nødvendig for energiomstillingen, for fastholdelsen af den høje forsyningssikkerhed i Danmark og for den fortsatte vækst og udvikling her i det vestjyske.

Nu vil Henrik Riis give jer en teknisk gennemgang af projektet, som jeg selv ved tidligere lejligheder har overværet og blev meget klogere af.

Jeg ser frem til at høre jeres meninger, ideer og spørgsmål efter Henriks gennemgang.

Relaterede nyheder

  • Klima for skoleelever

  • Brexit

  • Klima- og luftudspil

  • Energiaftale 2020-2024

  • Eksportstrategi

  • Forsyningsstrategi