Færre fejl i energimærker – men vi er ikke i mål

Publiceret 27-08-2018

Selvom der er sket en markant forbedring i energimærkningen af bygninger, er den ansvarlige minister stadig ikke tilfreds. Husejere og huskøbere skal kunne stole på energimærkningsordningen. Derfor samarbejder energi-, for-synings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt med branchen for at forbedre energimærkets kvalitet.

Husejere og huskøbere skal kunne stole på det lille bogstav på skalaen fra A til G, som deklarerer en ejendoms energieffektivitet. Så kontant er meldingen fra ministeren med ansvar for energimærkningsordningen.

”Boligejere og -købere skal have et energimærke, de kan stole på. Så når en stikprøve viser, at der er fejl i hvert 5. energimærke, er det stadig for mange fejl. Men jeg noterer mig samtidig, at vi nu kan begynde at se resultaterne af det lange seje træk med at løfte kvaliteten, som vi påbegyndte på baggrund af de alt, alt for mange fejl.” siger energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt. 

Markant forbedring af energimærkernes kvalitet

Energistyrelsen har lavet en stikprøvekontrol, der viser, at der i 2017 var fejl i ca. hvert 5. af de kontrollerede energimærker. Selvom tallet er højt, er det en markant forbedring fra 2016, hvor der var fejl i næsten hvert 3. undersøgte energimærke. Ministeren er tilfreds med den nedadgående tendens, men understreger, at tallet stadig er for højt. Derfor har ministeren samlet en række organisationer med indgående kendskab til energimærkningsordningen, til et samarbejde om at forbedre ordningen, så den bliver mere brugervenlig for bygningsejere og –købere. Herudover har ministeriet iværksat initiativer, der skal forbedre kvaliteten af mærkerne yderligere.

”Jeg er rigtig glad for det samarbejde jeg har haft med branchen og det er meget positivt, at de firmaer der udarbejder energimærkerne har strammet op. Og jeg forventer selvfølgelig, at den gode tendens fortsætter i 2018. Sammen har vi kigget på alle aspekter af mærkningsordningen, så vi fremover kan få en ordning, der er troværdig og som både understøtter boligmarkedet og fremmer energibesparelser.” siger Lars Chr. Lilleholt.

Ministeriet har samlet branchen til tre heldagsmøder i foråret 2018, hvor der var en meget positiv dialog om at forbedre ordningen. På baggrund af samarbejdet med branchen melder ministeren større ændringer af energimærket ud inden udgangen af 2018, så energimærket i endnu højere grad understøtter boligmarkedet og fremmer energibesparelser.

Pressekontakt: Christian Lietzen, 4172 3876, chrli@efkm.dk

 

Fakta om energimærket

 • Energimærket er en form for varedeklaration, der gør det muligt at sammenligne forskellige bygninger, når en bygning eller lejlighed sælges eller udlejes. Energimærket viser to ting:
  • Bygningens beregnede energiforbrug på energimærkningsskalaen fra A2020 til G.
  • Et overblik over de energimæssige forbedringer, der er rentable at gennemføre i bygningen.
 • Energistyrelsen gennemfører hvert år en stikprøvekontrol, som giver en indikation af udviklingen i antallet af fejl i udstedte energimærker.
 • I 2017 blev der udarbejdet 69.142 energimærkninger. Siden 2006 er der udarbejdet næsten 650.000 energimærkninger.
 • Energistyrelsen har iværksat en handlingsplan med en række tiltag som skal forbedre kvaliteten.
 • Det er gjort lettere at komme efter de firmaer, der ikke laver energimærkning af den krævede kvalitet.
 • Der er iværksat samarbejde med store, offentlige bygningsejere om at forbedre ordningen for større bygninger.
 • På længere sigt har regeringen med energiudspillet lagt op til en øget digitalisering af energimærket.

Læs rapporten "Kvalitetskontrol for energimærkninger fra 2017"

 • Klima for skoleelever

 • Brexit

 • Klima- og luftudspil

 • Energiaftale 2020-2024

 • Eksportstrategi

 • Forsyningsstrategi