Ny bestyrelse for Energinet per 1. maj

Publiceret 19-04-2018

Energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt har udpeget en ny bestyrelse for Energinet for de næste to år, da den nuværende bestyrelses udpegningsperiode udløber den 30. april 2018.

Energinets bestyrelse består af elleve medlemmer, hvoraf otte udpeges af energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt. Ministeren har valgt at genudpege fem af de nuværende otte ministerudpegede bestyrelsesmedlemmer, herunder bestyrelsesformand Lars Barfoed. Foruden bestyrelsesformanden genudpeges bestyrelsesmedlemmerne Niels Bergh-Hansen, Bente Overgaard, Hans Duus Jørgensen og Lars E. Clausen.

Derudover har ministeren valgt at udpege Marianne Sørensen, Nana Bule og Søren Sørensen til bestyrelsen. De tre nye bestyrelsesmedlemmer overtager en plads i bestyrelsen efter Charlotte Møller, Peter Møllgaard og Hans Simonsen.

Den samlede bestyrelse for Energinet per 1. maj 2018

Bestyrelsen for perioden 1. maj 2018 – 30. april. 2020 vil se således ud:

 • Lars Barfoed (formand)
 • Bente Overgaard
 • Hans Duus Jørgensen
 • Lars E. Clausen
 • Marianne Sørensen
 • Nana Bule
 • Niels Bergh-Hansen
 • Søren Sørensen
 • Berit Schilling (valgt af Energinets medarbejdere)
 • Carl Erik Madsen (valgt af Energinets medarbejdere)
 • Rasmus Munch Sørensen (valgt af Energinets medarbejdere)

Samtidig med udnævnelsen af den nye bestyrelse takker Lars Chr. Lilleholt de afgående bestyrelsesmedlemmer.

- Jeg vil gerne takke de afgående bestyrelsesmedlemmer. De har alle ydet en stor indsats, som de roligt kan være stolte af. Jeg vil også gerne byde velkommen til de nye medlemmer i bestyrelsen, som jeg ser frem til at samarbejde med i den kommende udpegningsperiode, siger Lars Chr. Lilleholt.

Fakta om Energinet

 • Energinet har ansvaret for danskernes forsyningssikkerhed på el- og gasområdet. Selskabet ejer og driver det overordnede højspændingsnet, gastrans-missionsnet, to gaslagre og dele af det danske gasdistributionsnet.
 • Siden Energinet blev dannet i 2005, er de danske el- og gasnet blevet udbygget og er i dag stærkere forbundet til nabolandene. I takt med at EU's indre marked for energi udvikler sig, og andelen af vedvarende energi vokser, bliver markederne og forbindelserne mellem landene udbygget. Energinet er bl.a. i gang med at bygge nye elforbindelser til Holland og Tyskland.
 • Energinet er en selvstændig offentlig virksomhed og ejes på statens vegne af energi-, forsynings- og klimaministeren. Ministeren varetager bl.a. sit ejerskab gennem udpegningen af otte af de elleve bestyrelsesmedlemmer i Energinets bestyrelse.

Kontaktinfo

Kommunikations- og pressemedarbejder Kirsten Tode, tlf.: 41 72 90 21, mail: kirto@efkm.dk

 • Klima for skoleelever

 • Brexit

 • Klima- og luftudspil

 • Energiaftale 2020-2024

 • Eksportstrategi

 • Forsyningsstrategi