Norden samler ministre og beslutningstagere for at accelerere omstillingen til vedvarende energi

Publiceret 23-11-2017

Fra den 21. til den 25. maj 2018 får København og Malmø et unikt udstillingsvindue for vedvarende energi, når verden retter blikket mod Norden under Nordic Clean Energy Week.

Ministre og beslutningstagere fra verdens største økonomier kommer til København og Malmø fem dage i slutningen af maj 2018 for at accelerere verdens omstilling til vedvarende energi. Deltagerlandene i organisationerne Clean Energy Ministerial (CEM) og Mission Innovation (MI) står tilsammen for 75 % af de globale udledninger og 90 % af de globale energiinvesteringer. Derfor er den grønne energiuge en unik mulighed for vise bæredygtige, nordiske løsninger frem for ministre og beslutningstagere fra hele verden. En vigtig begivenhed på vej mod at nå Paris-aftalens målsætninger om en fossilfri fremtid.

Et bidrag til at nå globale klimamål

Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet er i samarbejde med Sverige, Norge, Finland, EU-kommissionen og Nordisk Ministerråd værter for de årlige ministermøder i både Clean Energy Ministerial og Mission Innovation.

I CEM mødes ministre og beslutningstagere og fokus er på, hvordan man kan lære af hinandens gode erfaringer med bæredygtige energiløsninger. I MI er fokus derimod rettet mod at styrke forskningen i rene energiteknologier.

”Jeg er rigtig stolt af, at vi her i Norden har værtsskabet for Clean Energy Ministerial og Mission Innovation. Værtsskabet giver os mulighed for at vise vores løsninger inden for grøn omstilling frem for verdens største økonomier. Samtidig er den grønne energiuge et vigtigt bidrag til at nå de globale klimamål”, siger energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt.

Samarbejde på tværs af sektorer

Parallelt med ministermødet i CEM/MI bliver der afholdt en lang række konferencer, møder og events om energi og bæredygtighed under titlen Nordic Clean Energy Week. State of Green koordinerer Nordic Clean Energy Week med Vestas som hovedsponsor. Her kan offentlige og private aktører, virksomheder, organisationer, universiteter mv. vise fremtidens løsninger inden for vedvarende energi frem.

”Jeg vil gerne takke Vestas for deres bidrag til Nordic Clean Energy Week. Derudover har mange private og offentlige aktører meldt deres interesse for at blive en del af energiugen. Det viser, at vi for alvor kan løfte den grønne dagsorden internationalt, når vi samarbejder på tværs af myndigheder, virksomheder, organisationer og universiteter”, siger energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt.

Kontaktinformation

Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet varetager Danmarks rolle som værtsland for CEM/MI-mødet. Kontakt i Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet: Cem9-mi3@efkm.dk

Kontakt State of Green, hvis du eller din organisation er interesserede i at deltage i Nordic Clean Energy Week: energyweek@stateofgreen.com

 

Fakta

CEM

Clean Energy Ministerial og Mission Innovation består af de fleste af verdens største økonomier samt Danmark, Norge, Sverige og Finland. Dermed er CEM og MI på det energipolitiske område Danmarks direkte vej ind i G20. CEM fokuserer på det praktiske samarbejde, udveksler gode erfaringer inden for grønne løsninger og involverer erhvervslivet.

Læs mere om CEM

MI
Mission Innovation (MI) blev lanceret den 30. november 2015 på åbningsdagen for COP21 i Paris. Initiativet handler om at styrke forskningen inden for rene energiteknologier for at fremskynde en billigere grøn omstilling gennem fortsatte omkostningsreduktioner og dermed levere et vigtigt bidrag til implementeringen af Paris-aftalen fra COP21.

Læs mere om Mission Innovation

State of Green
State of Green er et offentlig-privat partnerskab, der er oprettet af Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet, Udenrigsministeriet, Erhvervsministeriet, Miljø- og Fødevareministeriet, Dansk Industri, Dansk Energi, Dansk Landbrugs- og Fødevareråd og Danmarks Vindmølleforening. H.R.H. Kronprins Frederik er protektor for State of Green.

Læs mere om State of Green

Lær mere om Danmarks grønne omstilling her hos State of Green

  • Klima for skoleelever

  • Brexit

  • Klima- og luftudspil

  • Energiaftale 2020-2024

  • Eksportstrategi

  • Forsyningsstrategi