Lilleholt underskriver samarbejdsaftale med tysk grøn frontløber

Publiceret 14-11-2017

Et nyt samarbejde mellem den tyske grønne frontløber-delstat Baden-Württemberg og Danmark kan bringe dansk eksport af energiteknologi til nye højder.

Baden-Württemberg ønsker at få sat ekstra skub i deres grønne omstilling, og delstaten har derfor i dag indgået en samarbejdsaftale med Danmark. Samarbejdsaftalen drejer sig bl.a. om energieffektivisering i industri og bygninger, fjernvarme, integration af el- og varmesektoren og intelligent energiplanlægning. Baden-Württemberg er den tredjestørste delstat i Tyskland med næsten dobbelt så mange indbyggere som Danmark (ca. 11 mio.) og huser store kendte virksomheder som Daimler (Mercedes), Porsche, Bosch og IBM Tyskland.

Med 18,3 mia. kr. i 2016 er Tyskland det største eksportmarked for dansk energiteknologi. Hvis vi spørger John Faxe Jensen, hvordan Danmark har opnået dette flotte resultat, vil han nok sige, som han gjorde efter Danmarks sejr over Tyskland i EM-finalen i 1992: ”jeg ramte bolden lige i r....”. Danmark er et lille land, men når det drejer sig om eksport af energiteknologi, så kan vi som John Faxe sparke bold i verdensklasse. Danmark er derfor kampklar til at vinde større markedsandele i Tyskland og specielt i Sydtyskland, hvor delstaten Baden-Württemberg ligger,” siger energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt (V).

Baden-Württemberg vil bl.a. gennemføre energieffektiviseringer i boliger for at indfri målsætningerne i delstaten. Godt 70 % af de eksisterende boliger i delstaten er bygget før 1977, og for at nå delstatens energi- og klimamål skal andelen af boliger, der energirenoveres, fordobles. Det indebærer også en udvidelse af fjernvarmen med særlig fokus på bl.a. solvarme og udnyttelse af overskudsvarme, som er et område, hvor Danmark har mange erfaringer.

”Regeringen har lavet Danmarkshistoriens første eksportstrategi for energiteknologi, hvor vi har sat et ambitiøst mål om at fordoble eksporten af dansk energiteknologi til mindst 140 mia. kr. i 2030. Her er Tyskland et centralt marked, og derfor styrker vi nu indsatsen, for at danske virksomheder skal få endnu mere i ordrebøgerne fra vores sydlige naboer til gavn for klima, eksport og beskæftigelse,” siger energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt.

”Baden-Württemberg og Danmark har begge sat os som mål at fremtidssikre vores energiforsyning og så vidt muligt basere den på vedvarende energi. Dermed skåner vi miljøet og beskytter klimaet – og viser ansvar overfor fremtidige generationer. For at mestre udfordringerne forbundet med omstillingen af vores energisystemer, vil vi i fremtiden arbejde endnu tættere sammen og lære af hinanden. Med denne samarbejdsaftale skaber vi en ramme for en sådan udveksling,” siger miljø-, klima- og energiminister Franz Untersteller fra Baden-Württemberg.

Samarbejdsaftalen mellem Danmark og delstaten Baden-Württemberg bliver indgået den 14/11 under klimakonferencen COP23 i Bonn, hvor Danmark arbejder for en ambitiøs implementering af Parisaftalen.

Fakta

 • Baden-Württemberg har ambitiøse klimamål for 2050, de såkaldte 50-80-90 mål, der henviser til 50 % forøget energieffektivitet ift. 2010, 80 % vedvarende energi og en reduktion af drivhusgasemissionerne med 90 % ift. 1990
 • Små 70 pct. af dansk eksport af energiteknologi til Tyskland er grøn.
 • En fjerdedel af den samlede danske eksport af energiteknologi i 2016 gik til Tyskland.
 • Samarbejdsaftalen mellem Danmark og delstaten Baden-Württemberg drejer sig væsentligst om:
 1. Energieffektivitet i industrien og bygninger
 2. Strømligning og udvikling af regulering på forskellige myndighedsniveauer (nationalt, regionalt, kommunalt)
 3. Energilagring, smart meters, fjernvarme, intelligent energiplanlægning, integration af varme- og elsektoren

 

Kontakt

Presse
Chris Hammeken
T: 41277294
M: chh@efkm.dk

 • Klima for skoleelever

 • Brexit

 • Klima- og luftudspil

 • Energiaftale 2020-2024

 • Eksportstrategi

 • Forsyningsstrategi