Kompromis indgået om EU’s kvotehandelssystem

Publiceret 09-11-2017

EU indgik den 9. november et kompromis om revision af EU’s kvotehandelssystem efter mere end to års forhandlinger. Aftalen styrker fundamentet for EU’s klimapolitik betydeligt. Det er en sejr for Danmark, for EU og for klimaet.

Efter lange forhandlinger er det lykkedes at indgå et kompromis om EU’s kvotehandelssystem mellem EU-landene, Europa-Parlamentet og EU-Kommissionen. Det er kulminationen på mere end to års forhandlinger og er et vigtigt skridt for, at EU kan levere på klimamålet til Parisaftalen.

”Det glæder mig, at der er indgået en aftale om EU’s kvotehandelssystem. Det er en god nyhed for klimaet og et afgørende skridt for, at EU kan levere på sin forpligtelse under Parisaftalen. EU kan gå til forhandlingerne på COP23 i Bonn med en klimatrumf på hånden”, siger energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt (V).

Frem for at lade kvotehandelssystemet sygne hen på grund af det store overskud af kvoter, har Danmark været helt i front i kampen for strukturelle reformer, der kan få bugt med det store overskud. Med aftalen forventes det, at der vil blive annulleret flere milliarder kvoter. Det vil gøre det dyrere at udlede CO2 og billigere at udbygge med vedvarende energi. Det er samtidig et godt afsæt for regeringens kommende energiudspil, da kvotehandelssystemet er afgørende for at kunne drive den grønne omstilling.

”EU’s klima- og energipolitik er det fundament, som vi bygger vores nationale indsats ovenpå. Vi har vist, at EU har viljen til at rette op på kvotehandelssystemet, før sprækkerne i fundamentet udvikler sig til uoprettelige sætningsskader. Kvotehandelssystemet kan stadig forbedres, men med aftalen har vi styrket fundamentet med armeringsjern”, siger energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt (V).

Det er desuden positivt, at det er lykkedes Danmark og ligesindede lande at sikre, at indtægterne fra salget af kvoter ikke vil kunne bruges til at forlænge levetiden for klimatunge brændsler som kul og brunkul, men i stedet skal finansiere grønne og innovative løsninger. Samtidig tages der hånd om de industrier, som er i risiko for udflytning på grund af international konkurrence fra industrier uden for EU, der ikke er pålagt høje klimakrav.

”Selvom vi endnu ikke kender alle kompromisets detaljer, giver aftalen håb om, at vi kan få et effektivt kvotemarked, der i fremtiden kan drive investeringer i grøn teknologi, hvor danske virksomheder har en førerposition”, siger energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt (V).

Kompromiset skal nu formelt godkendes af både Rådet og Europa-Parlamentet, før en endelig aftale er vedtaget.

 

Kontakt:

Pressechef Jesper Caruso, jesca@efkm.dk / 41729184

 

 

  • Klima for skoleelever

  • Brexit

  • Klima- og luftudspil

  • Energiaftale 2020-2024

  • Eksportstrategi

  • Forsyningsstrategi