Danske erfaringer skal sikre grøn omstilling i vækstøkonomierne

Publiceret 09-11-2017

Danmark har taget initiativ til en ny koalition af lande med ekspertise i energirådgivning, som skal hjælpe vækstøkonomier som Brasilien, Indien, Kina, Mexico og Indonesien med bæredygtig vækst. Et vigtigt træk i en tid, hvor Parisaftalen er under pres.

Danmark er gået forrest i arbejdet med at rejse i alt 200 mio. kr. til at hjælpe verdens vækstøkonomier med bæredygtig vækst og grøn omstilling. Arbejdet er forankret i Det Internationale Energi Agentur (IEA), som har dannet en koalitionen bestående af EU-Kommissionen og 13 lande, heriblandt UK, Sverige, Canada, Tyskland og Schweitz. Den nye koalition skal udbrede et program, der udveksler erfaringer med de største vækstlande, så der skabes balance i landenes udvikling og omstilling til vedvarende energi.

Om den nye koalition siger minister for energi-, forsyning- og klima Lars Chr. Lilleholt:

”Jeg er stolt af, at Danmark endnu engang er i fortroppen af det internationale klimasamarbejde. Her lancerer vi et historisk initiativ sammen med en meget ambitiøs koalition af lande. I Danmark har vi en klar forventning om, at programmet får en afbødende virkning på klimaforandringerne og vil fremskynde den globale overgang til mere bæredygtigt energiproduktion- og forbrug”.

Da CO2-udledninger fra energisektoren udgør 2/3 af de samlede globale udledninger, og vækstlandene forventes at stå for størstedelen af væksten det globale energiforbrug i det kommende år, vil omstilling af vækstlandenes energisystemer være helt central for at løse klimaudfordringen. Derfor er det inden for energisektoren, at behovet for rådgivning er størst i vækstlande som Brasilien, Indien, Mexico, Kina og Indonesien.

Potentiale for vækst i Danmark

Via programmet kan vækstlandenes regeringer fx få politisk rådgivning af IEA’s eksperter inden for vedvarende energi og opbygning af bæredygtige energisystemer, eller indgå aftaler om tekniske samarbejder, der kan fremme energieffektivitet.

”Programmet har fokus på at fjerne barrierer for vedvarende energi og energieffektivitet i vækstlandene. På sigt vil programmet også fremme det grønne eksportpotentiale på områder, hvor danske virksomheder står rigtig stærkt”, siger Lars Chr. Lilleholt.

Tilsammen lægger landene ca. 30 mio. euro, svarende til ca. 200 mio. kr. i det nye program over de næste fire år, og heraf lægger Danmark de 25 mio. kr.

Fakta

  • IEA’s Clean Energy Transition Programme lanceres i sammenhæng med IEA’s ministermøde d. 7. og 8. november.
  • Rådgivningen fra koalitionen bliver fokuseret på fem områder: data og statistik, energieffektivitet, vedvarende energikilder, politisk vejledning og modellering og teknologiudvikling og innovation.
  • De 25 mio. kr. som Danmark bidrager med til programmet kommer fra Klimapuljen.

 

Kontakt:

Presse- og kommunikationsrådgiver Christian Lietzen, chrli@efkm.dk, tlf. 4172 3876

  • Klima for skoleelever

  • Brexit

  • Klima- og luftudspil

  • Energiaftale 2020-2024

  • Eksportstrategi

  • Forsyningsstrategi