Afgifts- og tilskudsanalyse om overskudsvarme offentliggøres

Publiceret 31-03-2017

Delanalyse 5: Analysen viser, at problemet med at udnytte overskudsvarme stik imod den gængse opfattelse ikke er overskudsvarmeafgiften i sig selv. Derimod kan elvarmeafgiften samt nettarifferne være en barriere for udnyttelsen, hvilket analyseres nærmere i den sidste delanalyse, der er færdig til sommer. Først derefter har regeringen det fulde overblik over afgifts- og tilskudsforholdene til at se på konkrete initiativer til bedre udnyttelse af overskudsvarme.

Overskudsvarmeafgiften udgør en relativ lille andel af de samlede udgifter forbundet med overskudsvarme. Den er derfor ikke afgørende for, om overskudsvarmen er rentabel at udnytte eller ej. Det konkluderer afgifts- og tilskudsanalysens del 5, som udkommer i dag.

Delanalyse 5 viser derimod, at en del af problemet med at få udnyttet yderligere overskudsvarme kan være elvarmeafgiften samt nettarifferne, da disse udgør en relativt stor andel af udgifterne for den del af overskudsvarmen, der skal have hævet temperaturen med en eldreven varmepumpe. Dette vil være tilfældet for en meget stor del af den overskudsvarme, der ikke udnyttes i dag.

Delanalyse 4, der som den sidste kommer til sommer, analyserer det samlede afgifts- og tilskudssystem på energiområdet, hvilket også inkluderer elvarmeafgiften samt nettarifferne. Således vil der først kunne konkluderes på elvarmeafgiften og nettarifferne efter offentliggørelsen af denne. Det betyder, at regeringen ikke fremlægger et udspil til konkrete initiativer, før den har fået det fulde billede med delanalyse 4.

”Der har været meget fokus på at udnytte overskudsvarme bedre, så vi ikke fyrer for gråspurvene. Det er regeringen meget optaget af, at vi får gjort noget ved. Analysen viser, at overskudsvarmeafgiften i sig selv ikke er problemet, og at noget kunne tyde på, at det er elvarmeafgiften og nettarifferne, der står i vejen for, at vi kan udnytte en stor del af det uudnyttede overskudsvarme. Til sommer kommer den sidste delanalyse i afgifts- og tilskudsanalysen, som bl.a. analyserer elvarmeafgiften og nettarifferne nærmere. Når vi således har det fulde billede, vil vi se nærmere på, hvilke initiativer vi kan tage for at udnytte overskudsvarme bedre,” siger energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt.

 

En enkel afgiftsstruktur for overskudsvarme

Delanalyse 5 peger på at regelkomplekset for den nuværende overskudsvarmeafgift er meget vanskeligt at gennemskue. Analysen kommer derfor også med en række anbefalinger til en kraftig forenkling af afgiftssystemet, således at der vil gælde ens regler for overskudsvarmeafgifter for alle virksomheder.

For små leverancer foreslår analysen, at det bliver endnu nemmere. Analysen anbefaler, at administrationen her holdes på et minimum, så reglerne ikke afholder fx supermarkeder fra at sende deres overskudsvarme videre til lokalsamfundet.

”Jeg er rigtig glad for, at analysen har stort fokus på at sikre enkelthed. Dette har været efterspurgt i lang tid, og jeg glæder mig over, at der både er blevet tænkt på forenklinger, men også på at gøre det attraktivt for små leverandører,” siger energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt.

Delanalyse 5 er udarbejdet af sekretariatet for afgifts- og tilskudsanalysen, som ledes af Skatteministeriet med deltagelse af Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet og Finansministeriet.

Udkastet offentliggøres på SKM’s hjemmeside og forelægges referencegruppen.

For nærmere information

Kontakt

Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet:

Pressechef Jesper Caruso, mobil: 41 72 91 84, jesca@efkm.dk

  • Klima for skoleelever

  • Brexit

  • Klima- og luftudspil

  • Energiaftale 2020-2024

  • Eksportstrategi

  • Forsyningsstrategi