Dansk energi-ekspertise reducerer CO2-udledning

Publiceret 02-06-2017

Danmark investerer nu 115 mio. kr. i en række nye energi-partnerskaber med Mexico, Vietnam, Sydafrika og Kina, som forventes at stå for størstedelen af stigningen i verdens CO2-udledning de kommende år. Danmarks 40-årige erfaring med vedvarende energi og energieffektivisering skal bidrage til de fire landes grønne omstilling.

Danmarks energipartnerskaber med myndigheder i Mexico, Vietnam, Sydafrika og Kina vil gavne verdens klima og forbedre muligheder for dansk eksport.

Der er verden over stor efterspørgsel efter danske erfaringer og energiløsninger. Det er ikke alene et spørgsmål om at sætte vindmøller og solcelleanlæg op. Det totale energisystem skal fungere og være sammenhængende, så der også er strøm i stikkontakten, når vinden ikke blæser, eller solen ikke skinner. Det er komplekst at dimensionere og implementere. Derfor søger store vækstøkonomier Danmarks hjælp.

”Med energipartnerskaberne hjælper vi meget konkret landene med deres grønne omstilling samtidig med, at vi åbner flere døre for danske virksomheder til gavn for dansk eksport. Det skaber danske arbejdspladser og bidrager til vækst, velstand og velfærd i Danmark. Regeringen vil gøre Danmark til en eksportsupermagt på energi. Det er vores vision, at eksporten af energiteknologi skal fordobles fra ca. 70 mia. kr. i 2015 til mindst 140 mia. kr. i 2030.,” siger energi-, forsynings- og klimaminister, Lars Christian Lilleholt.

Med FN’s 17 nye verdensmål har verden for første gang fået en global ramme for grøn omstilling. Det har igangsat massive investeringer over hele verden og skaber en stor efterspørgsel efter netop de teknologier, løsninger og serviceydelser, den danske energibranche er verdensførende i at levere og eksportere.

”I regeringens nye udviklingspolitiske strategi har vi særligt fokus på myndighedssamarbejde med vækst- og udviklingslande inden for klima og energi.  Her har Danmark noget helt særligt at byde på, og det skal vi udnytte. Vi bidrager til at realisere verdensmålenes globale ambitioner for, hvordan verden skal udvikle sig frem mod 2030 og til klimaftalen fra Paris. Det er der mere end nogensinde behov for. Og den danske energisektor er en del af løsningen. Vores viden og teknologi vil komme Mexico, Vietnam, Sydafrika og Kina til gode. Det er til gavn for landenes økonomiske vækst og udvikling, for klimaet og for vækst og beskæftigelse i Danmark,” siger minister for udviklingssamarbejde, Ulla Tørnæs.

Energi-partnerskaberne med Mexico, Vietnam, Sydafrika og Kina forventes at starte fra juli 2017.

Fakta
Danmark indgår energi-partnerskaber med udvalgte vækstøkonomier for at understøtte landets grønne omstilling. Den danske viden om vedvarende energi og energieffektivisering bruges til at fremme partnerlandenes grønne omstilling. Der er nu afsat kr. 115 mio. kr. til en 3-årig anden fase af partnersamarbejdet med Mexico, Vietnam, Sydafrika og Kina. Der udsendes en energirådgiver til Vietnam, Sydafrika og Kina, og to energirådgivere i Mexico. Samtidig vil Energistyrelsen samarbejde direkte med landenes myndigheder og levere teknisk faglig bistand

Der er budgetteret med kr. 25 mio. til Kina, kr. 34 mio. til Mexico, kr. 18 mio. til Sydafrika og kr. 22 mio. til Vietnam.

Den danske eksport af energiteknologi har været stigende de seneste 15 år fra 27 mia. kr. i år 2000 til 71 mia. kr. i 2015. Danmark er europamester i eksport af energiteknologi som det land i EU15, hvor energiteknologieksport med 11 pct. udgør den største andel af den samlede vareeksport. Særligt eksporten af grøn energiteknologi er steget de seneste 15 år.

Kontaktinfo

Chris Hammeken
Presse
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
T: 41277294
M: chh@efkm.dk

Dorte Bryde
Presse
Udenrigsministeriet
T: 50778698
M: dortmi@um.dk

  • Klima for skoleelever

  • Brexit

  • Klima- og luftudspil

  • Energiaftale 2020-2024

  • Eksportstrategi

  • Forsyningsstrategi