Varmt vand fra undergrunden skal give danskerne grøn varme

Publiceret 04-01-2017

Et nyt projekt skal fjerne barrierer og usikkerheder forbundet med udnyttelsen af de enorme mængder geotermisk energi i den danske undergrund. Innovationsfonden har investeret 17 millioner kr. i projektet.

Denne nyhed er udsendt som pressemeddelelse af Innovationsfonden

Uønskede klimaforandringer som følge af afbrænding af fossile brændsler skal forhindres.

I dag tjener fossile brændstoffer to primære formål, som er højt skattede i danske hjem: at skaffe varme og el. Og mens eksempelvis sol, vind og biomasse er på vej til at kunne erstatte brændstofferne fra undergrunden, når der skal produceres el, er der behov for yderligere bæredygtige kilder til at skaffe os varme som supplement og erstatning af biomasse.

Kilden kan blive geotermisk energi i form af varmt vand, som hentes et par kilometer nede i jorden.

Tidligere forskningsprojekter viser, at Danmarks undergrund indeholder geotermiske energimængder langt større end energien i både den brugte og tilbageværende danske nordsøolie.

Der findes i dag tre små aktive geotermiske varmeværker i Danmark, og flere projekter har været undervejs, men alle projekter er stillet i bero på grund af varierende grad af geologisk og økonomisk usikkerhed.

Projektet GEOTHERM skal bane vej for udnyttelsen af geotermisk energi i stor skala ved at reducere de geologiske, teknologiske og økonomiske usikkerheder.

Det omfatter en detaljeret beskrivelse af de geologiske lag ved hjælp af nye metoder fra olie- og gas-efterforskning. Og for første gang analyseres hele livscyklussen for geotermiske værker. Her er udfordringerne blandt andet, at det varme vand fra undergrunden er tre til fire gange så salt som havvand, og det skal konstruktionsmaterialerne naturligvis kunne modstå.

-  Den nye regering har et mål om, at produktionen af vedvarende energi i 2030 skal svare til 50 pct. af energiforbruget. Derfor er det glædeligt, at Innovationsfonden investerer i et projekt, der kan understøtte udviklingen og udbredelsen af geotermisk energi, så vi kan blive bedre til at udnytte denne form for vedvarende energi, siger energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt.

-  Projektet giver øget viden om undergrundens muligheder for at levere varme, set over en længere periode, siger projektleder og statsgeolog Lars Henrik Nielsen fra De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS). Han tilføjer: - Projektet binder for første gang geologi, teknologi og varmeforsyning sammen ved at analysere den fulde livscyklus for geotermiske værker. Det sikrer den viden, som er nødvendig for en kommerciel udnyttelse af geotermisk energi.

-  De store geotermianlæg lader fortsat vente på sig i Danmark trods de oplagte udviklingsmuligheder for at gøre geotermi til en stor komponent i den langsigtede vedvarende fjernvarmeproduktion. Fjernvarmeselskaberne holder sig tilbage med investeringer i geotermi og geovarme som følge af teknologisk usikkerhed og usikre rammevilkår. Der er med andre ord behov for at få forsket og udviklet mere på området og bl.a. nedbringe risikoen ved de store investeringer, siger vicedirektør Kim Behnke fra Dansk Fjernvarme.

Bag projektet står et stærkt konsortium af erfarne danske og udenlandske forskningsgrupper, udvalgte private firmaer, varmeforsyningsselskaberne i Storkøbenhavn samt de tre danske geotermiværker.

 

FAKTA

Samfundspotentiale: 

 • I Danmark er det et politisk mål at være uafhængig af fossile brændsler i 2050.
 • Sol og vind er blandt de vedvarende energiformer, der på sigt kan hjælpe med at dække behovet for el. Tilsvarende kan geotermisk energi blive løsningen på at kunne producere grøn varme.
 • Via fjernvarmenettet håber partnerne bag projektet på sigt at kunne levere varme fra geotermisk energi til de større byer i landet.
 • En af udfordringerne er, at danske fjernvarmeselskaber er forpligtede til at levere den billigst mulige varme til deres kunder. Derfor skal den geotermiske teknik udvikles, så den bliver så billig som muligt.
 • Der findes i dag tre geotermiværker i Danmark: et i Thisted, et i Sønderborg og et i København. Til sammenligning har man 100 værker alene i Paris.
 • Du kan finde mere viden om geotermisk energi på dybgeotermi.geus.dk.

Innovationsfondens investering: 17 millioner kr.

Samlet budget: 24 millioner kr.

Varighed: 3 år

Officiel titel på projektet GEOTHERM - Geotermisk energi fra sedimentære reservoirs - fjernelse af hindringer for stor skala udnyttelse

Partnere i projektet:

GEUS, Aarhus Universitet og Lunds Universitet står for den forskningsmæssige del af projektet.

Qeye Labs bl.a. analyserer geofysiske data for olie- og gasindustrien og ser et potentiale i at konvertere og anvende sin erfaring og viden fra denne sektor til den geotermiske sektor.

FORCE Technology har specialister inden for materialer og korrosion, som er vigtige spørgsmål, når saltholdigt vand fra undergrunden bruges til produktion af energi. 

Thisted Varmeforsyning Amba, Sønderborg Fjernvarme A.m.b.a. og HGS driver landets tre eksisterende geotermiværker.

BRGM og GFZ er henholdsvis de nationale franske og tyske geologiske undersøgelser. Begge har stor erfaring med at udnytte geotermisk energi.

Geoop er et professionelt operatørselskab, der har som målsætning at facilitere den professionalisering og industrialisering , der skal medvirke til at gøre geotermi til en god forretning.

 

Yderligere kontakt hos partnerne

GEUS, 1350 København, projektleder Lars Henrik Nielsen, 9133 3701 / 3027 1352

Aarhus Universitet, 8000 Aarhus, Niels Balling, 2140 7643

Qeye Labs, 2100 København, Anders Bruun, 4127 5652

FORCE Technology, 2605 Brøndby, Troels Mathiesen, 4325 0453

GEOOP, 4060 Kirke Såby, Lars Andersen, 4010 9002

HGS, 2300 København, Charlotte Søndergren (HOFOR), 2795 2724

Sønderborg Fjernvarme Amba, Nørrekobbel 54, 6400 Sønderborg Erik Wolff, 5151 4947

Thisted Varmeforsyning Amba, Søren Højmose Damgaard, Driftchef 2224 6669

GFZ, 14473 Potsdam Tyskland

BRGM, 45060 Orléans Cedex 2 Frankrig

Lunds Universitet, 223 62 Lund Sverige

 

Kontakt i Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
Kirsten Tode
4172 9021
kirto@efkm.dk

 • Klima for skoleelever

 • Brexit

 • Klima- og luftudspil

 • Energiaftale 2020-2024

 • Eksportstrategi

 • Forsyningsstrategi