Ny EUDP-strategi: Danske projekter skal tage afsæt i global efterspørgsel

Publiceret 26-01-2017

Danske virksomheder skal udnytte mulighederne maksimalt i forhold til den globale efterspørgsel og de danske styrkepositioner inden for energiteknologi. Det er et af pejlemærkerne i en ny strategi fra EUDP, der hvert år investerer i danske projekter inden for ny energiteknologi. Der skal samtidig være et større fokus på vækst og eksport af danske løsninger samt et tættere internationalt samarbejde under Mission Innovation.

Det Energiteknologiske Udviklings- og Demonstrationsprogram, EUDP, har offentliggjort en ny strategi for 2017-19 og vil over de kommende år sætte turbo på at nå længere ud på de internationale markeder for energiteknologi.

Siden COP 21-aftalen fra 2015 har der været en stigende efterspørgsel efter især vedvarende energiteknologi og energieffektive løsninger, og det kan få stor betydning for Danmark.

EUDP har stillet skarpt på at matche den globale efterspørgsel med danske styrkepositioner inden for energiteknologi. Og potentialet for nye projekter er globalt set meget stort, så jo flere projekter, der kan levere eksportérbare teknologier, desto mere er der at vinde for Danmark i form af danske jobs og vækst. Derfor er der også rigtig god sammenhæng mellem EUDP’s strategi og den eksportstrategi, regeringen har på vej,” siger energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt.

Internationalt samarbejde under Mission Innovation
EUDP skal stå for at udmønte hovedparten af de 580 mio. kr., som er en del af den danske forpligtelse i forbindelse med Mission Innovation-initiativet frem mod 2020. Det styrkede internationale samarbejde kan øge potentialet for de danske virksomheder, og her kan EUDP spille en nøglerolle.

Det internationale samarbejde omkring energiforskning og udvikling bliver styrket markant i disse år, bl.a. gennem Mission Innovation-samarbejdet. Det kan bringe de danske styrkepositioner endnu mere i spil og være med til at sikre, at vores projekter positioneres optimalt i et internationalt samarbejde om de globale udfordringer for energisystemet,” siger energi, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt.

EUDP har 173 mio. kr. til rådighed til støtte af nye energiteknologiprojekter i 2017, og næste ansøgningsrunde finder sted i slutningen af marts måned.  Mere information kan findes her 

Regeringen barsler selv med en eksportstrategi i løbet af foråret 2017.

Fakta

  • EUDP blev oprettet ved lov i 2007 med det formål at støtte udvikling og demonstration af ny teknologi på energiområdet. EUDP er en offentlig tilskudsordning, der støtter ny teknologi, som kan bidrage til Danmarks målsætninger inden for energi og klima.
  • Siden programmets oprettelse er mere end 600 projekter blevet sat i søen med bevillinger for i alt 3 mia. kr. Partnerne bag projekterne har bidraget med en egenfinansiering på et tilsvarende beløb.
  • Mission Innovation blev lanceret på åbningsdagen for COP21 i Paris i 2015. I alt 22 lande samt EU deltager i initiativet, der skal styrke forskning og udvikling i ren energi og sænke omkostningerne ved den grønne omstilling gennem en fordobling af de offentlige bevillinger til energiforskning over fem år. Parallelt hermed vil en Bill Gates-initieret fond investere i nye projekter inden for ren energi for 1 mia. dollars.   
  • EUDP’s bestyrelse er udpeget af energi-, forsynings- og klimaministeren, og EUDP’s sekretariat er en del af Energistyrelsen.

EUDP’s strategi for 2017-19 kan ses i sin helhed her 

En præsentation af strategiens hovedpunkter kan ses her

 

Kontaktinfo

Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet:

Pressemedarbejder
Kirsten Tode
+45 4172 9021
kirto@efkm.dk

 

EUDP’s sekretariat:

Kontorchef
Christian van Maarschalkerweerd
+45 2572 8296
cvma@ens.dk

  • Klima for skoleelever

  • Brexit

  • Klima- og luftudspil

  • Energiaftale 2020-2024

  • Eksportstrategi

  • Forsyningsstrategi