Lilleholt og dansk erhvervsliv på vigtigt eksportfremstød i Indien

Publiceret 09-01-2017

Lars Chr. Lilleholt styrker samarbejdet med Indien på en række danske styrkepositioner som grøn omstilling, fødevarer og det maritime område, når han tager på erhvervsfremstød d. 10.-12. januar. Sammen med en større erhvervsdelegation på 21 større danske virksomheder skal Lilleholt deltage i Indiens vigtigste erhvervskonference, Vibrant Gujarat, og bl.a. mødes med indiske ministerkolleger.

Der er milliarder af eksportkroner og tusindvis af danske arbejdspladser at hente i øget samhandel med Indien.

Indien er en af verdens hurtigst voksende økonomier og vil i 2020 have overhalet Kina som verdens mest befolkede land. Det giver en række udfordringer og muligheder, som Danmark har gode forudsætninger for at bidrage til at løse. Eksempelvis har Indien et massivt – og stigende – forbrug af kul i sin energisektor, og er det land i verden, som oplever den største stigning i energibehovet. For at afbøde udviklingen har Indien derfor har sat sig et mål om, at 40 pct. af energien skal komme fra grønne kilder såsom solceller og vindmøller i 2030. Samtidig er der stort fokus på at fremtidens indiske millionbyer skal være bæredygtige.

Det udgør en unik mulighed for Danmark og danske virksomheder, som har mange af de løsninger, Indien nu efterspørger.

”Vi skal lave et markant løft i eksporten fra Danmark til Indien og potentielt skabe tusindvis af nye danske arbejdspladser. Det vil jeg arbejde hårdt for at realisere, når der fra indisk side er så stor interesse for danske kompetencer indenfor bl.a. grøn omstilling, det maritime område og fødevarer. Sidste år var den samlede danske eksport til Indien knap 10 mia. kr., og vores mål er at løftet det med omkring 5-6 mia. kr. i løbet af de kommende 4-5 år,” siger energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt

Udstillingsvindue for danske løsninger
Fokus for ministerens rejse er erhvervskonferencen ’Vibrant Gujarat’, hvor Danmark er et blandt 12 partnerlande inviteret af Indien. Sammen med virksomheder som f.eks. Vestas, Danfoss, og Haldor Topsøe skal Lars Chr. Lilleholt repræsentere Danmark og danske løsninger inden for energi og energieffektivitet, bæredygtig byudvikling, maritime erhverv og landbrug og fødevarer.

”Det er glædeligt, at Danmark - som inviteret partnerland til denne vigtige internationale erhvervskonference - får mulighed for at fremvise danske kompetencer og løsninger og knytte kontakter til indiske myndigheder og virksomheder. Den store opbakning fra dansk erhvervsliv viser, at der er et stort potentiale og interesse for at styrke kontakterne på det vigtige indiske marked,” siger energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt.

Lilleholt mødes med Indiens energiminister
I forbindelse med besøget skal Lars Chr. Lilleholt besøge den indiske energiminister, Piyush Goyal.

”Det er ikke hver dag, at jeg får mulighed for at sætte mig ned med energiministeren for en af verdens største vækstøkonomier og drøfte mulighederne for at styrke vores landes samarbejde omkring grøn omstilling. Jeg ser meget frem til at blive klogere på de indiske udfordringer og grønne ambitioner og samtidig vil byde ind med vores erfaringer og markedsføre vores virksomheder, der er helt fremme i den absolutte verdenselite på grøn omstilling”, siger energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt  

 

Fakta om Indien

Indiens befolkningsvækst og generelle udvikling skaber en stor og fortsat stigende energiafhængighed. Det samlede energiforbrug i Indien er næsten fordoblet siden 2000. Og Indiens energiforbrug vil fortsætte stigningen i højere hastighed end noget andet land i verden frem mod 2040, således forventes Indiens stigende energiforbrug at udgøre 25 pct. af den globale stigning i energiforbruget. Pt. udgøres rygraden i det indiske energisystem af kul, og andelen af kul i energiforbruget forventes med de nuværende fremskrivninger at vokse fremover.

Der er dog et politisk ønske om afbødning af det kraftigt stigende kulforbrug. Indien har således reduceret subsidier på fossile brændstoffer og indført kulafgifter. Dertil har regeringen under premierminister Narendra Modi sat mål for udbygningen med vedvarende energi. Modi har ligeledes igangsat en ambitiøst Mission om at skabe 100 smarte byer, der sikrer borgerne funktionelle og bæredygtige omgivelser. Byerne tænkes etableret som satellitbyer til nogle af Indiens mere end 50 millionbyer samt mellemstore byer.

 

Fakta om Vibrant Gujarat

Vibrant Gujarat afholdes d. 10.-13. januar og er et samlingspunkt for relevante indiske aktører, både offentlige og private, og giver virksomheder mulighed for at fremvise løsninger og kompetencer samt knytte vigtige kontakter i den indiske central- og delstatsadministration.

Vibrant Gujarat afholdes hvert andet år, sidste gang i januar 2015, hvor 8.500 delegerede deltog, og Danmark var til stede med en erhvervsdelegation ledet af daværende handels- og udviklingsminister, Mogens Jensen.

I 2017 vil Vibrant Gujarat blive større end tidligere. 20 ministerdelegationer, herunder med foreløbig to præsidenter (Kenya og Rwanda) og to regeringschefer (Portugal og Serbien) har bekræftet deres deltagelse. 12 lande har fået partnerstatus: Danmark, Sverige, Nederlandene, UK, Frankrig, Polen, USA, Australien, Canada, Japan, Singapore og UAE.

Virksomheder med i delegationen: https://danishofficialvisit.dk/india2017/en/participation/companies/

 

Kontakt

Særlig rådgiver
Andreas Thyrring
+45 22 73 51 02
andth@efkm.dk

 

Pressemedarbejder
Rasmus Bjørn
+45 41 72 90 77
rasbj@efkm.dk

  • Klima for skoleelever

  • Brexit

  • Klima- og luftudspil

  • Energiaftale 2020-2024

  • Eksportstrategi

  • Forsyningsstrategi