Dansk forskning gør os klogere på klimaændringerne

Publiceret 25-04-2017

I dag udkommer en rapport fra Arktisk Råd, som konkluderer, at afsmeltningen i Arktis går stadigt hurtigere. Rapporten indeholder solide bidrag fra det danske klimaforskningsmiljø. Energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt kvitterer for rapporten og det vægtige, danske bidrag.

Danmark bidrager løbende til internationale, videnskabelige samarbejder om klimapåvirkninger og deres konsekvenser. Rapporten ”Snow, Water, Ice, and Permafrost in the Arctic (SWIPA) 2017” fra Arktisk Råd er blevet til med bidrag fra en række forskere fra det danske forskningsmiljø.

SWIPA-rapporten tegner et bekymrende billede af situationen i Arktis. Jeg vil gerne kvittere for et stykke solid, international forskning med tydeligt dansk aftryk. Det ligger mig meget på sinde, at vi fra dansk side gør, hvad der er muligt for at kaste lys over klimaudfordringerne,” siger energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt.

Til SWIPA-rapporten bidrager bl.a. professor Jason Box fra GEUS og professor Torben Røjle Christensen og professor Søren Rysgaard fra Aarhus Universitet.

Understreger behov for omstilling
SWIPA-rapporten viser, at opvarmningen af Arktis sker mere end dobbelt så hurtigt som på resten af kloden og ændrer sig hurtigere end forventet. Ifølge rapporten vil den øgede afsmeltning af isen betyde højere vandstande, hvilket kan få store miljømæssige, humanitære og økonomiske konsekvenser verden over.  Til gengæld vil en ambitiøs reduktionsindsats (på højde med Paris-aftalens mål om en global temperaturstigning på under 2 grader Celsius) betyde, at man på længere sigt kan undgå de værste påvirkninger.

Den systematiske vidensopbygning om klimaforandringerne, som Danmark bidrager til, er af grundlæggende betydning for de politiske beslutninger på klimaområdet - både i Danmark og internationalt.

Rapporten understreger nødvendigheden af vores omstilling til mere vedvarende energi – ikke bare i Danmark, men globalt. Danmark har blandt andet en række landesamarbejder med verdens største vækstøkonomier, heriblandt Kina og Etiopien, om at vise dem vejen mod mere vedvarende energi. Samtidig er regeringens målsætning om, at mindst 50 % af vores energiforbrug skal komme fra vedvarende energi i 2030, forhåbentlig fortsat med til at inspirere de andre lande. En ambition, som også vil blive afspejlet i den kommende energiaftale,” siger Lars Chr. Lilleholt.

SWIPA-rapporten præsenteres i dag på en konference i Virginia i USA.

Læs rapporten her.

Kontakt
Pressechef Jesper Caruso, jesca@efkm.dk / 4172 9184.

SWIPA-rapporten

  • Klima for skoleelever

  • Brexit

  • Klima- og luftudspil

  • Energiaftale 2020-2024

  • Eksportstrategi

  • Forsyningsstrategi