EU-Kommissionen har fremsat forslag for de ikke-kvotebelagte sektorer

Publiceret 05-09-2016

EU-Kommissionen har den 20. juli 2016 fremsat forslag til ny byrdefordelingsaftale af EU’s klimamål for de ikke-kvotebelagte sektorer som landbrug, transport og bygninger samt affald for perioden 2021-2030.

Det Europæiske Råd vedtog  i oktober 2014, at EU skal reducere den interne udledning af drivhusgasser med mindst 40 procent i forhold til 1990. EU skal i de kommende år vedtage  lovgivning, der skal omsætte målet til handling. Lovgivningen, der nu skal forhandles på plads i EU, forventes at sætte afgørende rammer for Danmarks klimapolitik de næste 15 år.
 
Knap halvdelen af EU’s klimaindsats skal ske inden for de kvotebelagte sektorer som energisektoren og større industrianlæg. Resten af indsatsen skal ske inden for de ikke-kvotebelagte sektorer som landbrug, tranport, bygninger og affald.
 
Kommissionen lægger op til, at Danmark i 2030 skal reducere udledningerne i de ikke-kvotebelagte sektorer med 39 procent i forhold til sektorens udledninger i 2005
 
Transport og landbrug udleder størstedelen af Danmarks drivhusgas fra de ikke-kvotebelagte sektorer. Deres andele ventes at stige i de kommende år.
 
Kommissionens forslag bliver startskuddet til forhandlinger blandt EU’s medlemslande i Rådet og i Europa-Parlamentet. Forhandlingerne forventes at kunne strække sig over flere år, før en aftale er på plads.
Pressekontakt: Pressechef, Jesper Caruso, jesca@efkm.dk, 41 72 91 84