Danmark energimæssigt i verdenseliten

Publiceret 20-10-2016

Danmark nr. 1 i verden, når det handler om energisikkerhed, energipriser og bæredygtighed, fastslår World Energy Council i ny rapport.

World Energy Council vurderer, at Danmark samlet set ligger nummer 1 i verden, når man vurderer på væsentlige parametre som energisikkerhed, bæredygtighed og adgang til energi.

Anerkendelsen står at læse i det årlige World Energy Trilemma Index, som udkommer her i oktober. Det nye Trilemma-indeks består af tre overordnede parametre, som hver vægtes med 30 pct. De sidste 10 pct. udgøres af et landespecifikt parameter. Her tæller blandt andet stabil regulering, et godt investeringsmiljø og investeringer i udvikling og forskning på energiområdet.

På den baggrund er det en glad og stolt minister, der tager imod den internationale anerkendelse:

”Regeringen har fokus på at bibeholde en stærk placering på energisikkerhed og bæredygtighed. Blandt andet derfor har regeringen nedsat en Energikommission, som jeg håber, vil komme med forslag til, hvordan vi fremadrettet skal tænke omstillingen af vores energisystem,” siger energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt.

 

Naboer er med i top 10

Ministeren glæder sig især over, at Danmark ikke står alene men har selskab i toppen af listen af vores europæiske naboer. Det understreger, at regeringens regionale tilgang til energipolitikken rammer skiven, hvor vi i fællesskab kan drage fordel af hinandens styrker.

”Jeg er glad for at se, at ni ud af de 10 lande i toppen af indekset er europæiske. Det underbygger for mig at se en af regeringens væsentligste prioriteringer i energipolitikken. Her skal vi have en markant regional tilgang, så vi kan gøre vores placering i det europæiske energisystem til en styrke, således at vi kan afsætte fx overskudselektricitet til vores nabolande og samtidig sikre, at vi har rigelig adgang til vores nabolandes produktion, når vindmøllerne eksempelvis ikke producerer. World Energy Councils rapport viser for mig at se, at det kan vi gøre uden at risikere vores forsyningssikkerhed,” siger Lars Chr. Lilleholt.

World Energy Council er en international organisation med over 3.000 medlemmer fra både NGO-verdenen, universiteter og myndigheder fra over 90 lande. World Energy Council blev dannet i 1923.

 

Fakta:

 • World Energy Trilemma Index rapport er blevet udgivet årligt af World Energy Council siden 2009.

 

 • Metodetilgangen er blevet ændret i 2016, og med den nye metode ville Danmark også i 2014 og 2015 været blevet nummer 1 i verden. Ifølge den gamle metode lå vi henholdsvis nr. 2, nr. 5 og nr. 6 i 2013, 2014 og 2015.

 

 • Indekset udgøres af tre parametre: energisikkerhed, bæredygtighed og adgang til energi samt en individuel, national parameter.

 

 • Energisikkerhed forstås her som forsyningssikkerhed og et robust energisystem. Danmark ligger på dette delparameter nr. 1.

 

 • Bæredygtighed defineres ud fra landets emissioner af drivhusgasser samt dets energiintensitet. Danmark ligger på dette delparameter nr. 6.

 

 • Energipriser/adgang til energi forstås som en parameter for, hvor nem adgangen er til energi, hvorvidt det kan opnås til overkommelige priser, samt en vurdering af kvaliteten af den leverede energi. Danmark ligger på dette delparameter nr. 10.

 

 • Samlet set ligger Danmark nr. 1 med bl.a. også Schweiz, Sverige, Holland, Tyskland, Frankrig og Norge i top 10.

 

 

Baggrund

 • The World Energy Council (WEC) er en international organisation med over 3.000 medlemmer fra både NGO-verdenen, universiteter og myndigheder fra over 90 lande. Energistyrelsen er bl.a. medlem af den danske afdeling. WEC blev dannet i 1923.  

 

 • WEC har siden 2009 årligt udgivet sit World Energy Trilemma Index. Fra 2016 er metodetilgangen blevet ændret. Danmark er på den baggrund nr. 1 på listen. Danmark var i 2014 og 2015 hhv. nr. 5 og 6 på listen, men ville med den ændrede metodetilgang også i disse år have været nr. 1 på listen.

 

 • Det nye Trilemma-indeks blev udgivet den 11. oktober og består af tre overordnede parametre, som hver vægtes med 30 pct. De sidste 10 pct. udgøres af et landespecifikt parameter. Her tæller blandt andet stabil regulering, et godt investeringsmiljø og investeringer i udvikling og forskning på energiområdet.

 

 • Det kan bemærkes, at den sidste landespecifikke parameter blev vægtet højere med den gamle metode, hvor den udgjorde 25 % af vægtningen på lige fod med de øvrige tre trilemma-parametre. For Danmark betyder dette en del, da Danmark på netop denne parameter rangerer noget lavere end fx Schweitz (nr. 2 i 2016) og Sverige (nr. 3 i 2016), som rangerer hhv. nr. 3 og 4 for denne parameter.

 

 • Fra 2016 er antallet af indikatorer og datasæt steget betydeligt med den nye metode, hvilket indikerer, at Danmark klarer sig bedre, når der ses endnu mere detaljeret på energisystemet.

 

 • For Danmark fokuseres der i rapporten på, at landet ikke blot samlet er nummer et, men også rangerer bedst for energisikkerhed. Dette gælder også for de to foregående år, hvis den nyeste metode benyttes. Derudover fremhæves Energiaftalen fra 2012 og blandt andet 2050-målet om at blive uafhængige af fossile brændsler som væsentlige elementer.

 

Læs World Energy Outlooks Trilemma-indeks her