Det Internationale energiagentur: Fremtidens energisystem skal være fleksibelt og billigere

Publiceret 22-11-2016

Det Internationale Energiagentur (IEA) udgiver hvert år analysen World Energy Outlook. World Energy Outlook kortlægger verdens energiforbrug og sætter det i perspektiv til internationale energi- og klimamål. Hovedkonklusionerne bliver i dag uddybet af Dr. Fatih Birol på den danske lancering.

World Energy Outlook har igen i år klima og omstilling af det det globale energisystem som omdrejningspunkter. Analysen peger blandet andet på behovet for fleksibilitet i energisystemet og potentialet i en tæt integration af el- og varmesektoren. I den forbindelse får den danske model nogle pæne ord med på vejen, og det glæder energi-, forsynings og klimaminister, Lars Chr. Lilleholt.

Et fleksibelt energisystem har været på dagsorden længe i Danmark, og vi har mange års gode erfaringer med vedvarende energi i flere sektorer via integration af el- og varmesektoren. Og med den brede PSO-aftale, som vi fik landet i sidste uge, har vi nu samtidig fået en løsning, hvor den samlede elregning bliver lavere, hvilket vil medføre et større incitament til at anvende grøn energi. Det bekræfter, at vi i Danmark er gode til at være på forkant med udviklingen”, siger energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt.

Når energi-, forsynings- og klimaministeren åbner den danske lancering af World Energy Outlook i dag, vil et af hovedpunkterne netop være, at andre lande kan lade sig inspirere af Danmarks erfaringer. Ikke alene i forhold til integration af energiformer, men også i forhold til den generelle mulighed for at sænke udgifterne for privatpersoner og virksomheder, så den grønne omstilling i højere grad også bliver til gavn for vækst og beskæftigelse.

Prisfald på vedvarende energiteknologier
Et andet område som World Energy Outlook peger på er tendensen til fortsatte prisfald på vedvarende energiteknologier. Denne tendens er i sidste uge blevet bekræftet af det historiske bud på havmølleparken Kriegers Flak, som har overgået forventningerne om prisfald på teknologiudviklingen fra både IEA og Energistyrelsen.

Vindkraft bliver mere og mere konkurrencedygtig, og vi er på vej mod mere markedsbaserede løsninger. Herhjemme er den nye Kriegers Flak-sensation med en pris på bare 37,2 øre/kWh for 600 MW havvind et godt eksempel på dette”, siger energi-, forsynings og klimaminister Lars Chr. Lilleholt.

Vigtigt samarbejde med de store vækstøkonomier
Årets WEO understreger fordelene ved energisamarbejde på tværs af grænser og roser det nordiske el-system med stærke el-forbindelser til nabolandene. Analysen sætter også fokus på den tiltagende transformation af globale energisystemer. IEA fremhæver, at det er særligt centralt at sikre omstillingen i de store vækstøkonomier for at imødekomme målsætningerne i Parisaftalen. Blandt andet er det afgørende med konkrete omkostningseffektive løsninger, som Danmark har stor erfaring med at levere fra konkurrencedygtige virksomheder inden for energieffektivitet og vedvarende energi.

 ”Danmark rådgiver store vækstøkonomier som Kina, Indonesien og Mexico om løsninger inden for vedvarende energi og energieffektivisering. Det kan skabe omkostningseffektive CO2-reduktioner og fremme dansk eksport. Vi er allerede førende i Europa indenfor eksport af energiteknologi, og den position skal vi styrke. Derfor har regeringen med finansloven lanceret en ambitiøs eksportordning med fokus på vores tre største eksportmarkeder for energiteknologi: USA, Storbritannien og Tyskland. Herudover har jeg igangsat et arbejde med en eksportstrategi for energibranchen, som jeg forventer færdig i løbet af foråret 2017,” siger energi-, forsynings og klimaminister Lars Chr. Lilleholt.

 

Fakta

  • World Energy Outlook lanceres i Danmark d. 22. november kl. 10.30-13.30 i Den Sorte Diamant i København. Bag arrangementet i København står Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet, Dansk Energi, DI Energi og Dansk Gasteknisk Center.

  • IEA blev grundlagt i regi af OECD i 1974 som en reaktion på oliekrisen i 1973 og laver analyser af hele energisystemet.

  • Dr. Fatih Birol har været eksekutivdirektør for IEA siden 2015. Han er tyrkisk født, økonom og energiekspert. Efter sin tiltrædelse som eksekutivdirektør fremlagde Birol en vision om at åbne IEA’s døre for vækstøkonomierne og øge IEA’s arbejde med energiomstilling i forhold til de lande.
  • Præsentationen af World Energy Outlook holdes i år under overskriften ”Ny dynamik på energimarkederne”.

 

Kontaktinfo

Pressechef Jesper Caruso. T: 41 72 91 84 / M: jesca@efkm.dk.