Dansk støtte til grønne forsikringer i Latinamerika

Publiceret 04-07-2016

Mange virksomheder i udviklingslandene holder igen med at investere i nyt energibesparende udstyr, fordi de er usikre på, om det kan betale sig.

Derfor har Danmark gennem udviklingssamarbejdet støttet et energiforsikringsprojekt, Energi Savings Insurance, for små og mellemstore virksomheder.

Projektet giver virksomhederne garanti for, at investeringer i energieffektivitet betaler sig selv tilbage gennem en lavere energiregning.  

Nu har projektet, som er udviklet i samarbejde med Den Interamerikanske Udviklingsbank, og som retter sig mod virksomheder i Latinamerika, fået flere finansielle muskler.

Det er sket med et lån på 130 millioner kroner fra Den Grønne Klimafond.

Jeg er meget glad for, at Den Grønne Klimafond i dag har givet sin udelte opbakning til det danske ”Energy Savings Insurance”-projekt. Projektet er et klasseeksempel på, hvordan Danmark anvender offentlig finansiering til at mobilisere store summer af private investeringer til gavn for klimaet. Det gør vi, fordi det er helt afgørende at have den private sektor med, hvis vi skal løse klimaudfordringen,” siger energi-, forsynings- og klimaminister, Lars Christian Lilleholt.

”Der er tale om et nytænkende projekt, hvor vi giver virksomheder i udviklingslandene tryghed og dermed mod på at investere i energieffektivt udstyr. Finansieringsmodellen flugter med udkastet til vores nye udviklingsstrategi. Vi skal bruge offentlige udviklingskroner til at rejse kapital fra pensionskasser, fonde og virksomheder til energiprojekter i udviklingslandene.  Det er helt nødvendigt, hvis vi skal opfylde de 17 nye verdensmål og ikke mindst mål 13 om klima.  Den Grønne Fonds engagement bekræfter, at vi er på rette vej. Fra dansk side lægger vi vægt på, at Klimafonden går forrest og bistår med at støtte udviklingslandene med at udvikle et godt erhvervsklima, og samarbejder direkte med den private sektor," siger udenrigsminister, Kristian Jensen.

Den Grønne Klimafond har også godkendt projekter i blandt andet Vietnam og Mali. Projekterne fremmer lokalsamfunds modstandskraft mod oversvømmelser og tørke.  

 

Kontakt til udenrigsministeren

Presserådgiver Poul Kjar
Tlf: 41865975
Mail: poukja@um.dk

 

Den Grønne Klimafond

  • Den Grønne Klimafond støtter udviklingslandenes klimaindsatser, både omstilling til lavemission og tilpasning til klimaudfordringer. Fonden har en hensigt om at midlerne skal fordeles ligeligt mellem disse to formål.
  • Donorlandene har bidraget med i alt 10,3 mio. USD til Den Grønne Klimafond. Danmark har støttet fonden med 400 mio. DKK. Fonden har indtil videre godkendt projekter for sammenlagt 425 mio. USD.
  • Danmark deler én af de 24 pladser i Den Grønne Klimafonds bestyrelse med Nederlandene og Luxembourg.