Nyt katalog om Smart Energi

Publiceret 07-12-2016

I dag modtager energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt en række forslag til indretningen af fremtidens smarte energisystem. Forslagene er udarbejdet af Platformen for Smart Energi, som består af de centrale aktører i energi- og forsyningssektoren.

I 2015 nedsatte Energi- Forsynings- og Klimaministeriet sammen med Branchefællesskabet for Intelligent Energi en Platform for Smart Energi.

Smart energi drejer sig bl.a. om, at vi udnytter vores energiressourcer på en intelligent måde på tværs af sektorer, virksomheder og landegrænser til gavn for både klimaet og pengepungen.

Et samarbejde på tværs
Platformen for Smart Energi har samlet de væsentligste aktører på området med bred repræsentation på tværs af forsyningssektorer, herunder både teknologileverandører, energivirksomheder, vidensinstitutioner og brancheorganisationer.

Formålet
Formålet med Platformen har været at pege på løsninger og barrierer for opbygningen af et smart energisystem. Platformen skulle yderligere identificere større projekter (såkaldte fyrtårnsprojekter) blandt andet med henblik på at fremme eksport. En folder om de identificerede fyrtårnsprojekter vil blive udgivet i januar 2017.

Katalog og konsulentrapport
I dag lancerer Platformen et barrierer- og løsningskatalog for smart energi, som overrækkes til energi-, forsynings- og klimaministeren i forbindelse med Platformens afsluttende møde i dag. Se ministerens tale ved arrangementet her.

Som supplement til Platformens arbejde har ministeriet ligeledes fået udarbejdet en konsulent-rapport med barrierer og løsninger for smart energi.

Det videre arbejde
Platformens materiale vil indgå i Energi-, Forsynings- og Klimaministeriets videre arbejde med smart energi og materialet er ligeledes overleveret til Energikommissionen, der skal komme med anbefalinger til fremtidens energipolitik.

Kontaktinfo
Kommunikationsrådgiver Chris Hammeken, chh@efkm.dk, 4127 7294

Ministerens tale ved det afsluttende møde for platformen den 7. december

Se med her hvis du vil vide mere om, hvad smart energi bl.a. betyder for dig og dit hjem