Bill Gates bag milliardstor cleantechfond

Publiceret 14-12-2016

Danske forskere og virksomheder får adgang til fonden Breakthrough Energy Ventures, som er stillet til rådighed af Bill Gates og andre milliardærer. Fonden vil investere mere end en milliard dollars i nye teknologier fra 2017.

Som en del af Mission Innovation lanceres nu en privatledet ny cleantech fond - Breakthrough Energy Ventures. Fonden vil fra 2017 investere mere end en mia. dollars i nye teknologier, som har potentiale til at skabe markante CO2-reduktioner. Danske aktører har sammen med aktører fra de øvrige lande under Mission Innovation mulighed for at få del i midlerne.

Jeg tror, at danske aktører har et rigtigt godt udgangspunkt i forhold til de områder, som Breakthrough Energy Ventures har udpeget til deres investeringer. Det gælder for eksempel på vindområdet, men også i forhold til systemintegration og energilagring, hvor Danmark har en række styrkepositioner,” siger energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt.

Breakthrough Energy Ventures etableres som en fond med en tidshorisont på 20 år, hvor risikojusterede afkast på en langsigtet basis er det ultimative succeskriterium. Fondens formål er at sætte skub i en udvikling, som skal flytte teknologierne tættere på markedet.

Breakthrough Energy Ventures vil investere over hele værdikæden fra forskning til kommercialisering. I forhold til fondens fokus på teknologier vil alle energirelaterede sektorer være i fokus, dvs. både elproduktion og transmission, systemintegration og energilagring, transport, landbrug, fremstillingsvirksomhed og bygninger.

”Danmarks deltagelse i Mission Innovation initiativet giver nu de danske virksomheder en privilegeret mulighed for få adgang til de private midler under Breakthrough Energy Ventures. Denne mulighed har lande, som står uden for Mission Innovation-samarbejdet ikke. Det er derfor mit håb, at danske virksomheder og universiteter vil benytte anledningen til at indgå i nye spændende partnerskaber, som kan danne grobund for fremtidens energiteknologier,” siger Energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt. 

Fakta omBreakthrough Energy Ventures

  • vil investere mere end 1 mia. dollars i nye teknologier
  • vil have en tidshorisont på 20 år, hvilket skal sikre succes på en langsigtet basis
  • vil have risikojusterede afkast som ultimativt succeskriterium
  • vil investere på tværs af alle energirelaterede sektorer, dvs. elproduktion og transmission, systemintegration og energilagring, transport, landbrug, fremstillingsvirksomhed og bygninger
  • vil udelukkende være tilgængelig for aktører i de 22 deltagende lande under Mission Innovation
  • Breakthrough Energy Ventures arbejder side om side med Mission Innovation om at fremme udviklingen af rene energiteknologier
  • Mission Innovation har en målsætning om, at de deltagende lande fordobler de offentlige midler til forskning i rene energiteknologier over en femårig periode frem mod 2020. For Danmarks vedkommende betyder initiativet, at regeringen vil arbejde for at styrke energiforskningen ved at afsætte i alt 580 mio. kr. i 2020.

 

Yderligere information

Breakthrough Energy Ventures: www.b-t.energy.

 

Mission Innovation: http://mission-innovation.net/

 

Kontakt
Pressechef Jesper Caruso / 4172 9184 / jesca@efkm.dk