Energi-, forsynings- og klimaministeren i spidsen for dansk erhvervsdelegation til Indien straks i det nye år

Publiceret 23-12-2016

Energi-, forsynings-, og klimaministeren vil stå i spidsen for en stor dansk erhvervsdelegation i forbindelse med investerings- og erhvervskonferencen Vibrant Gujarat den 9.-13. januar 2017 i Ahmedabad, Indien.

Energi-, forsynings-, og klimaministeren vil stå i spidsen for en stor dansk erhvervsdelegation i forbindelse med investerings- og erhvervskonferencen Vibrant Gujarat den 9.-13. januar 2017 i Ahmedabad, Indien.

23. december 2016

Vibrant Gujarat konferencen i Indien fungerer som samlingspunkt for offentlige og private indiske aktører og giver danske virksomheder mulighed for at fremvise løsninger og kompetencer samt knytte kontakter i den indiske central- og delstatsadministration.

Konferencen, som afholdes hvert andet år, ventes at blive den hidtil største med ca. 20 ministerdelegationer. Danmark deltager i januar 2017 for første gang som partnerland.

Lars Chr. Lilleholt udtaler: ”Det er glædeligt, at Danmark - som inviteret partnerland til denne vigtige internationale erhvervskonference - får mulighed for at fremvise danske kompetencer og løsninger og knytte kontakter til indiske myndigheder og virksomheder. Den store opbakning fra dansk erhvervsliv viser, at der er et stort potentiale og interesse for at styrke kontakterne på det vigtige indiske marked.”

Ministeren vil være ledsaget af mere end 20 danske virksomheder. Man vil fra dansk side præsentere løsninger inden for energi og energieffektivitet, bæredygtig byudvikling, maritime erhverv og landbrug og fødevarer.

Lars Chr. Lilleholt udtaler videre: ”Den indiske økonomi forventes at vokse betydeligt de kommende år, og Danmark og danske virksomheder har gode forudsætninger for at understøtte et bæredygtigt vækstspor inden for blandt andet vedvarende energi, energieffektivitet og smart city løsninger. Jeg deltager som regeringsrepræsentant for at understøtte erhvervslivets muligheder i Indien.

Fakta

  • 12 lande har fået partnerstatus ved Vibrant Gujarat 2017: Danmark, Sverige, Holland, UK, Frankrig, Polen, USA, Australien, Canada, Japan, Singapore og UAE.
  • Danmark deltog også med en erhvervsdelegation på Vibrant Gujarat i 2015, men er for første gang officiel partner i 2017.
  • Indien har stigende energiproduktion, hvor rygraden af energiforsyningen pt. er kul. Indien har under premierminister Narendra Modi ambitioner om at udbygge energiforsyningen markant og dét med større andele vedvarende energi og skabe mere bæredygtige byer.

 

Kontaktinfo
Pressemedarbejder
Rasmus Bjørn:
Tlf: 41 72 90 77
Mail: rasbj@efkm.dk