Danske vinderfaringer sikrer grøn vækst og udvikling i Etiopien

Publiceret 09-12-2016

Danmark indgår i nyt samarbejde med den etiopiske regering om vindenergi

Udbygning af vindenergi udgør rammen for et nyt samarbejde mellem Danmark og Etiopien. Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet, Udenrigsministeriet og Energinet.dk bidrager til programmet ’Accelerating Wind Power Generation in Ethiopia’ med teknisk rådgivning og erfaringer fra Danmark.

Energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt udtaler i den forbindelse:

Jeg glæder mig over, at Danmark og Etiopien i fællesskab tager hul på et nyt samarbejde om vindenergi. Etiopien er en aktiv og konstruktiv spiller i de internationale klimaforhandlinger og satser målrettet på udbygning af vindenergi. Jeg er stolt over, at Etiopien gerne vil lære af danske erfaringer på dette område. Samtidig får danske producenter endnu bedre muligheder for at sælge til det voksende afrikanske marked for grøn energiteknologi. Dermed skaber vi grøn vækst og arbejdspladser i Danmark.”

Energistyrelsen skal bidrage med design og tilrettelæggelse af en serie udbudsrunder for store vindmølleprojekter i Etiopien. Etiopien ønsker at trække på de gode danske erfaringer på lignende udbud til havs, der har sikret kraftigt faldende afregningspriser for forbrugerne. Ud over konkurrencedygtige priser ønsker den etiopiske regering at kunne tiltrække private investorer og banker til den grønne udvikling af deres elforsyning. Energistyrelsen vil også styrke samarbejdet med en udstationering af en dansk energirådgiver i Addis Abeba, en model der har vist sig succesfuld i andre landesamarbejder. Sammen med Energinet.dk skal Energistyrelsen også sikre en effektiv integration af vindenergi i det etiopiske elnet. Med store vandkraftanlæg har Etiopien mulighed for den samme effektive balancering af vindenergi, som vi kender fra det nordiske elsystem.

Etiopien er blandt de lande, som allerede har mærket de negative konsekvenser af klimaforandringerne, blandt andet i form af kraftig tørke. Den etiopiske regering har i en national udviklingsplan prioriteret udviklingen af en økonomi, som er modstandsdygtig over for klimapåvirkninger.

I en årrække har Etiopien været blandt verdens hurtigst voksende økonomier med årlige vækstrater på ca. 10 pct. På trods af en status som et af verdens fattigste lande er der anseelige muligheder for dansk erhvervsliv. Landet investerer massivt i vedvarende energi såsom vind- og vandkraft, geotermi, og solenergi. Dels for at møde den stigende hjemlige efterspørgsel, dels med henblik på energieksport til nabolande såsom Kenya, Sudan og Djibouti. Målsætningen på vindområdet er at opnå mere end 5.000 MW inden 2020.

Med indgåelsen af den dansk-etiopiske samarbejdsaftale er antallet af danske myndighedssamarbejder på 11 lande: Etiopien, Indonesien, Kina, Mexico, Sydafrika, Tyrkiet, Ukraine og Vietnam, samt den kommende Eksportordning som omfatter Tyskland, USA og Storbritannien.

Yderligere informationer om de danske myndighedssamarbejder kan læses her og de konkrete elementer i samarbejdet med Etiopien er beskrevet på Energistyrelsens hjemmeside

Kontakt
Pressemedarbejder Kirsten Tode / 4172 9021 / kirto@efkm.dk