Mexico er en vigtig samarbejdspartner for Danmark

Publiceret 14-04-2016

Under det mexicanske statsbesøg fik også energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt sit eget besøg af sin mexicanske kollega. De drøftede fremtidige muligheder for samarbejde og gensidig læring på energi- og klimaområdet.

I forbindelse med statsbesøget underskrev de to ministre også et ”Letter of Intent”, som bekræfter det eksisterende tætte samarbejde inden for klima- og energiområdet som blandt andet er mellem de to ministerier.

Ambitionerne er i top 
 
Da Lars Chr. Lilleholt i dag tog i mod den mexicanske energiminister Pedro Joaquín Coldwell, åbnede han samtidig døren for et af Latinamerikas mest ambitiøse lande på klima- og energiområdet. 
 
Mexico har bl.a. sat som mål at reducere drivhusgasudledningerne med 22 % under "business as usual" i 2030 og har en lovfæstet målsætning om at øge andelen af ikke-fossil energi i el-produktionen til 35 % i 2024.
 
"Mexico er globalt set en markant udleder af CO2, hvilket betyder, at der kan realiseres betydelige omkostningseffektive globale CO2-reduktioner ved en grøn omstilling af den mexicanske energisektor. Et tættere samarbejde med Mexico åbner døren for øgede eksportmuligheder for danske virksomheder for vedvarende energi og energieffektivisering", siger energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt.
 
Danmark har over 40 års erfaring med en grøn omstilling af vores energisystem og arbejder via det bilaterale samarbejde mellem landenes ministerier med at understøtte Mexicos ambitiøse klima- og energimålsætninger.
 
Mexico er et interessant vækstmarked Mexico er et land i vækst med en forventet vækstrate på 2-3 % de kommende år. I løbet af det næste årti forventes Mexico at være blandt verdens ti største økonomier. Med en befolkning på over 120 mio. indbyggere, herunder en voksende middelklasse, er Mexico et interessant marked for danske virksomheder.
 
"Mexico var Danmarks 28. største eksportmarked for varer i 2014, hvilket er relativt beskedent. Hvis den positive økonomiske udvikling i landet sammenholdes med danske virksomheders spidskompetencer inden for grønne løsninger, tyder alt på, at Mexico er et stort potentielt vækstmarked", siger Lars Chr. Lilleholt.
 
I forbindelse med statsbesøget underskriver de to ministre et ”Letter of Intent”, som bekræfter det eksisterende tætte samarbejde inden for klima- og energiområdet.
 
FAKTA:
Nøgletal vedr. Mexico (O2-udledning og energisektor)

Energiforbrug
  • Mexicos totale energiforbrug kommer hovedsageligt fra olie (45 pct.) efterfulgt af naturgas (40 pct.), non-hydro VE i lå på 2 pct. Kul udgør 8 pct., mens vandkraft udgør 4 pct., A-kraft 1 pct. (2014). Mexico genererede ca. 258 GWh el i 2014, svarende til en stigning på næsten 25 pct. på et årti. Til sammenligning genererede Danmark ca. 13 GWh el i 2014.

CO2-udledning 

  • Mexico har som målsætning at reducere CO2-udledningerne med 50 pct. i 2050 ift. 2000.
  • Mexico har forpligtet sig til, at CO2-udledningerne skal toppe i 2026, samt at emissionsintensitet pr. BNP reduceres med ca. 40 pct. fra 2013 til 2030 (dermed en afkobling den økonomisk vækst fra CO2-udledninger). 

Vedvarende energi

  • Mexico har en målsætning om, at 25 pct. af el-produktion skal komme fra VE i 2018 
  • Ca. 18 pct. af Mexicos el-produktion kommer fra VE. Til sammenligning var andelen af el-produktion der kommer fra VE 53,4 pct. i Danmark. Vandkraft er altdominerende og leverede 13 pct. af Mexicos el-produktion i 2014. Resterende VE kilder udgjorde 5 pct. De væsentligste kilder udover vandkraft er i øjeblikket geotermi, biomasse og affald.
  • VE generation (uden samfyring) forventes at stige med næsten 130 pct. i 2029 ift. 2015
  • Mexicos VE-andel i det endelig energiforbrug forventes at blive fordoblet mod 2030 i forhold til 2010 (til 10 pct.) med et potentiale til at nå hele 21 pct (IRENA). 

Eksport

  • Mexico aftog i 2015 varer for DKK 3,5 mia., hvilket svarer til 0,56 % af den samlede danske vareeksport.
  • Vareeksporten til Mexico steg i 2015 med 30,6 % ift. 2013. · Vigtigste eksportvaregruppe var i 2015 maskiner og tilbehør til industrien (664 mio. DKK).
  • Dansk Industri vurderer bl.a., at implementering af COP21-aftalen kan fordoble eksporten af dansk energiudstyr til Mexico for ca. 1. mia. kr. i 2016 til ca. 2 - 3 mia. i 2030.

 

Kontakt: Pressemedarbejder, Christian Lietzen, chrli@efkm.dk, 41 72 91 42