Dansk elforsyning i europæisk top

Publiceret 16-09-2015

Danmarks elforsyningssikkerhed indtager medaljeskamlen i Europa, men kan komme under pres fra omkring 2025, særligt i Østdanmark. Omkostningerne til at opretholde forsyningssikkerheden i fremtiden må ikke blive unødigt høje. Løsningerne skal findes i markedet i samarbejde med landene omkring os og ved at udnytte omkostningseffektive muligheder i Danmark.

Energinet.dk lancerer i dag en redegørelse om elforsyningssikkerhed i 2015. Her fremgår det, at Danmarks forsyningssikkerhed er i europæisk særklasse og ligger i den absolutte top sammen med Tyskland og Holland. Rapporten viser dog også, at forsyningssikkerheden i Østdanmark kan komme under pres efter 2025.

Danmark har fastholdt en skyhøj forsyningssikkerhed, selv om andelen af vindkraft er fordoblet herhjemme på kort tid. Det danske elsystem er robust og veludbygget og stærkt forbundet med Sverige, Norge og Tyskland, og sammen med et veludviklet marked understøtter det landets forsyningssikkerhed.

Men da særligt Sverige og Tyskland udbygger kraftigt med vind i disse år, og kapaciteten fra kraftværkerne er nedadgående, kan forsyningssikkerheden komme under pres. Markedet skal derfor kunne levere den tilstrækkelige back up, når der er knaphed på el. Vi må anskue forsyningssikkerheden med nutidens briller. Danmark skal på tværs af landegrænserne samarbejde med vores naboer for at styrke elmarkedet. Dette skal sikre, at vi undgår unødigt høje omkostninger til at opretholde forsyningssikkerheden.

”Redegørelsen viser, at det er vigtigt, at vi er på forkant med, hvordan vi indretter elsystemet. Vi skal undgå unødige omkostninger, hvor tiltag i stedet kan løses af velfungerende markedsløsninger. Vi skal tage aktiv del i det regionale energisamarbejde og udnytte mulighederne i, at et marked på tværs af de europæiske lande kan understøtte en stabil elforsyning. Ellers kan vi få løsninger, der bliver dyrere for de danske el-forbrugere. Vi skal også have blik for omkostningseffektive løsninger i Danmark, der kan støtte op om et fleksibelt marked,” siger energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt.

Danmark skal udnytte kapaciteten i elmarkedet 
Flere initiativer er allerede sat i verden for at sikre landets forsyningssikkerhed. Fra 2019 forventes det, at der er etableret en ny udlandsforbindelse fra Sjælland til Tyskland via Kriegers Flak, og det vil forbedre forsyningssituationen for Østdanmark. Derudover er Danmark stærkt engageret i det internationale samarbejde om velfungerende energimarkeder og forsyningssikkerhed.

”Udbygningen af energiinfrastrukturen er vigtig for Danmark og EU’s bestræbelser for at forbedre energiforsyningssikkerheden og skabe et mere velfungerende marked. Danmark er ikke en isoleret energiø, men en integreret del af landene omkring os. Derfor er vi nødt til at indrette vores energipolitik i lyset af udviklingen i vores nabolande og EU. Det er i det nordiske samarbejde og i EU-regi, at vi skal finde fælles løsninger,” siger Lars Chr. Lilleholt.

Redegørelsen om elforsyningssikkerhed vil være en årligt tilbagevendende rapport, som vil bidrage til, at udviklingen i forsyningssikkerheden systematisk kan følges.

  • Klima for skoleelever

  • Brexit

  • Klima- og luftudspil

  • Energiaftale 2020-2024

  • Eksportstrategi

  • Forsyningsstrategi