Dansk fjernvarme-know-how inspirerer Tyskland

Publiceret 23-01-2015

Delstaten Baden-Württemberg efterspørger Danmarks erfaringer med fjernvarme og energieffektivitet for at kunne nå sine ambitiøse klimamål. Ny samarbejdsaftale stiller dansk viden til rådighed og styrker derigennem danske virksomheders eksportmuligheder.

I dag indgår delstatsminister for Baden-Württemberg, Franz Untersteller, og klima-, energi- og bygningsminister, Rasmus Helveg Petersen, en samarbejdsaftale. Aftalen underskrives i forbindelse med en erhvervskonference i DI med deltagelse af danske og tyske virksomheder.

Franz Untersteller er i Danmark med en større erhvervsdelegation for at se på og lære om danske energi- og klimaløsninger.

Med aftalen stiller Danmark sin know-how til rådighed for Baden-Württembergs bestræbelser på at nå ambitiøse målsætninger om 50 pct. øget energieffektivitet, 80 pct. vedvarende energi i energiproduktionen og 90 pct. reduktion i drivhusgasser i 2050.  

”Tysk mekanik og forbrugerelektronik er efterspurgt i hele verden. Men når det kommer til fjernvarme og energieffektivitet, er Danmark blandt de absolut førende. Derfor oplever vi massiv interesse fra lande verden over, heriblandt også Tyskland. Jeg er sikker på, at vi begge kommer til at lære meget af samarbejdet, siger klima-, energi- og bygningsminister Rasmus Helveg Petersen. 

Central kraftvarme er billigt, effektivt og en pålidelig metode til at producere elektricitet og opvarme bygninger. Mere end seks ud af ti danskere får deres varme via fjernvarme. Det er en af de højeste andele i verden.

Aftalen indgås under Eksportordningen, der blev indført med Regeringens vækstpakke i 2014. Ordningen skal gennem bilateralt myndighedssamarbejde om energipolitik og -regulering være med til at fremme eksport af dansk energiteknologi i udvalgte lande i tæt samarbejde med erhvervet.

”Selvfølgelig er jeg stolt af, at vi kan inspirere lande, der har ambitiøse ønsker om at nedbringe CO2-udledningen. Men eksportordningen er ikke velgørenhed.  Når andre indfører energiløsninger, der ligner vores, har det enorm betydning for danske producenter af energiteknologi”, siger Rasmus Helveg Petersen.

 

Fakta

  • Eksportordningen er et samarbejde mellem Klima-, Energi- og Bygningsministeriet (Energistyrelsen) og Udenrigsministeriet (Eksportrådet), der gør brug af eksperter fra Energistyrelsen og en energipolitisk rådgiver på de danske ambassader i henholdsvis Storbritannien, Tyskland og Kina.
  • Tyskerne er særligt interesserede i energieffektivitet i fjernvarmesystemer, strategisk energiplanlægning og effektiv brug af forskellige energikilder i energisystemet, f.eks. varmepumper, brug af overskudsvarme i industrien, biomasse, sol og vind.
  • Den seneste opgørelse fra Danmarks Statistik (Grønne varer og tjenester 2013) viser, at den danske eksport af grønne varer og tjenester udgjorde 65 mia. kroner i 2013.

 

Pressekontakt: Pressemedarbejder, Rasmus Bjørn, rasbj@efkm.dk, 41 72 90 77