Danmark kæmper mod støtte til fossile brændsler

Publiceret 18-04-2015

Danmark er med i en koalition af lande, som i forbindelse med Verdensbankens forårstopmøde i dag lancerer et kommuniké til støtte for fjernelse af subsidier til fossile brændsler (FFSR). Koalition består af den såkaldte Vennegruppe (”Friends of Fossil Fuel Subsidy Reform”). Gruppen tæller ud over Danmark også New Zealand, Schweiz, Costa Rica, Etiopien, Norge, Sverige og Finland. I lanceringen deltager også Frankrig og USA, som dermed tilslutter sig erklæringen.

Subsidier til fossile brændsler forvrider priser på energi og bremser udbredelse af vedvarende energi og energieffektivitet. Ifølge IEA er værdien af subsidier steget fra 300 mia. USD i 2009 til 544 mia. USD i 2012, svarende til næsten 5 gange så meget som der globalt gives i støtte til vedvarende energi. IEA har i 2013 peget på, at selv en delvis udfasning af støtte til fossile brændsler på omkostningseffektiv vis kan tilvejebringe 12 % af de globale emissionsreduktioner, som er nødvendige for frem mod 2020 at bevare muligheden for at begrænse temperaturstigning til 2 grader. Derfor er Danmark med i kampen mod udfasning af fossile subsidier.

”Der er ofte kritik af, at vedvarende energi modtager støtte og ikke er økonomisk bæredygtig, men faktisk modtager fossile brændsler langt mere støtte på globalt plan”, siger klima-, energi- og bygningsminister Rasmus Helveg Petersen.

De historisk lave oliepriser udgør en mulighed for at skubbe ekstra på udfasning af subsidier, hvorfor Vennegruppen ønsker at skabe ekstra opmærksomhed om denne mulighed via kommunikéet.

”Det er meget glædeligt, at vi har fået både Frankrig og USA med på erklæringen. Lanceringen er netop tænkt som startskuddet til at fremhæve udfasning af subsidier som en del af løsningen frem mod COP21 i Paris. Med Frankrigs og USA’s opbakning står Vennegruppen styrket til at få yderligere lande med på erklæringen og dermed fremme konkrete skridt til udfasning og omlægning af subsidier. Vi vil bruge lanceringen til at skabe yderligere opbakning til udfasning af subsidier i en række internationale møder hen over foråret og sommeren, bl.a. i forbindelse med Clean Energy Ministerial mødet i Mexico i slutningen af maj og ved de kommende G20 møder”, siger klima-, energi- og bygningsminister Rasmus Helveg Petersen.

Danmark har hidtil været førende i koalitionen af lande med 40 millioner kroner i støtte til udfasning af fossile subsidier.

”I al beskedenhed har vores støtte og aktive deltagelse i Vennegruppen gjort en betydelig forskel. Mere end 20 udviklingslande har taget konkrete skridt til at adressere fossile subsidier, bl.a. ved hjælp fra vores støtte til disse lande via Verdensbanken og Det Internationale Energiagentur. Vi vil løbende tage stilling til, om vi fortsat kan bidrage til at anvende fossile subsidier mere hensigtsmæssigt og bæredygtigt, f.eks. til investeringer i mere vedvarende energi og energi effektivisering,”, siger klima-, energi- og bygningsminister Rasmus Helveg Petersen.

Norge annoncerer ved lanceringen 100 millioner norske kroner til støtte for arbejdet med udfasning af subsidier.

”Jeg hilser nordmændenes støtte meget velkomment. Fra dansk side har vi været en stærk fødselshjælper og set mulighederne for at presse på. Det er et vigtigt signal til udviklingslandene, som klart har de største udfordringer med fossile subsidier, at der i forbindelse med lanceringen af kommunikéet nu stilles yderligere midler til rådighed”, siger klima-, energi- og bygningsminister Rasmus Helveg Petersen.

Fakta

Subsidier til fossile brændsler forvrider markedssignaler for energiproduktion og udgør samtidig en samfundsøkonomisk belastning. Ifølge IEA er værdien af forbrugssubsidier steget fra 300 mia. USD i 2009 til 544 mia. USD i 2012, svarende til ca. 5 gange så meget som der globalt gives i støtte til VE, og svarende til ca. 0,7 % af det globale BNP. Tilsvarende findes der produktions- eller udvindingssubsidier, som på globalt plan udgør ca. 100 mia. USD om året. Langt de største subsidier findes i udviklingslandene, hvor de i enkelte tilfælde udgør op til 22 % af regeringers indkomst. Forbrugssubsidier er ofte tiltænkt som hjælp til de fattigste befolkningsgrupper, men kommer meget sjældent de fattigste til gode, ligesom de kun har marginal indflydelse på årsagerne til fattigdom. 

Clean Energy Ministerial (CEM) er et forum oprettet af USA for energiministre fra de største økonomier i verden samt enkelte andre, energi-toneangivende lande. Mødet finder sted én gang årligt og har også deltagelse af førende internationale energiorganisationer og virksomheder. Danmarks ambitiøse energipolitik og store erfaring og viden inden for moderne energiteknologi gør, at Danmark er fast medlem af Clean Energy Ministerial.

  • Klima for skoleelever

  • Brexit

  • Klima- og luftudspil

  • Energiaftale 2020-2024

  • Eksportstrategi

  • Forsyningsstrategi