FN’s klimaforhandlinger går ind i afgørende fase med Dan Jørgensen i central rolle

Publiceret 08-12-2023

I dag begynder de politiske forhandlinger på FN’s klimatopmøde, COP28, med Danmarks minister for udviklingssamarbejde og global klimapolitik, Dan Jørgensen, i en central forhandlerrolle. Sammen med COP28-præsident Sultan Al Jaber og andre nøgleforhandlere åbnede han i dag officielt forhandlingerne. Budskabet var klart: COP28 skal være det vendepunkt, verden har brug for, for at nå Parisaftalens mål.

Vi er her for at forhandle en aftale på plads. Vi er her for at tale og lytte. For at overbevise og blive overbevist. Men vi skal huske én ting. Vi kan ikke forhandle med naturen. Klimaet kan ikke gå på kompromis. Ingen velmenende ord kan ændre noget, med mindre vi handler. Medmindre vi beslutter os for at gøre en reel forskel,” sagde Dan Jørgensen på pressemødet, hvor han flankerede COP-formanden.

Dan Jørgensen er sammen med sin sydafrikanske kollega Barbara Creecy facilitator på det globale stocktake, som er forhandlingernes centrale spor. Med det globale stocktake skal der for første gang siden Parisaftalen blev vedtaget i 2015 gøres status over, hvordan det går med at nå dens mål – og endnu vigtigere skal sporene lægges for, hvordan vi opnår målene.

Dan Jørgensen siger:

Jeg er stolt af på Danmarks vegne at skulle løse denne opgave. Det bliver ikke nemt. Men jeg kan love at jeg vil kæmpe med næb og klør dag og nat indtil sidste minut for et ambitiøst resultat. Denne COP skal blive en succes og Danmark skal udnytte at vi er centralt placerede i de afgørende forhandlinger.

Gennem de sidste fire måneder har Dan Jørgensen og Barbara Creecy holdt møder med lande og grupper af lande, for at kortlægge deres holdninger til det globale stocktake og finde frem til potentielle kompromiser og fælles visioner. Alle lande er enige om, at selv om der er sket fremskridt med at opfylde Parisaftalens mål, går det langt fra hurtigt nok. Men der er stadig ikke enighed om, hvad vi som verdenssamfund skal gøre ved det. De næste dage skal Dan Jørgensen og Barbara Creecy stå i spidsen for intensive forhandlinger, der skal svare på det spørgsmål.

På baggrund af deres samtaler med parterne vil de give en tilbagemelding og rådgivning til COP28-formandskabet, der vil fremlægge et forslag til en beslutningstekst.

Det globale stocktake samler alle forhandlingernes øvrige spor: reduktioner af udledningerne, tilpasning til klimaforandringerne og hvordan vi skal skaffe penge nok til de to ting på globalt plan.

Det globale stocktake handler om vores alles fremtid. Det er desværre alt for klart, at vi ikke er på vej til at nå Parisaftalens mål. Det er afgørende, at vi får sat ind nu. Den globale opvarmning har allerede fatale konsekvenser for mennesker overalt på jorden. Vi skal have temperaturstigningerne under kontrol. Og vi skal tilpasse os. Det er det, vi skal sikre med det globale stocktake. Det bliver svært, men vi skal gribe den mulighed, vi har nu,” siger Dan Jørgensen.

For Danmark er hovedprioriteterne klare: COP28 skal konkludere at olie og gas skal udfases, der skal vedtages ambitiøse globale mål for vedvarende energi og energieffetivitet og verdens fattigste lande skal have mere hjælp til den grønne omstilling og til klimatilpasning.

For yderligere oplysninger: Kontakt Klima-, Energi- og Forsyningsministeriets pressetelefon på 4172 3805

 

Relaterede nyheder

Temaer

NEKST - den nationale energikrisestab

Den nationale energikrisestab, NEKST skal øge tempoet i den grønne omstilling.

 

NEKST - den nationale energikrisestab

Klimastatus og –fremskrivning

Klimastatus og -fremskrivning (KF) er KEFM’s årlige udgivelse, der skal sikre en løbende opfølgning på, om klimaindsatsen understøtter opfyldelsen af klimalovens målsætning om, at Danmarks udledning af drivhusgasser skal reduceres.

Klimastatus og –fremskrivning

Ungeklimarådet

Ungeklimarådet skal bringe nytænkning ind i dansk klimapolitik.

Ungeklimarådet