Regeringen indkalder til politiske drøftelser om Nordsøen

Publiceret 08-10-2020

Regeringen indkalder partierne bag Nordsøaftalen til politiske drøftelser om de fremtidige rammevilkår for olie- og gasudvindingen i Nordsøen. Total, der er Nordsøens største operatør, har meddelt, at de trækker deres ansøgning under 8. udbudsrunde. Dette skaber betydelig usikkerhed om 8. udbudsrunde. I de politiske drøftelser vil regeringen prioritere både at sikre eksisterende arbejdspladser i Nordsøen og at fremme den fortsatte grønne omstilling i området, herunder under hensyn til målet om, at Danmark skal være klimaneutral senest i 2050.

Regeringen har foretaget en grundig analyse af Nordsøens fremtid gennem bl.a. dialog med branchen, vismændene og andre interessenter, oplysninger fra udlandet samt Klimarådets input, herunder i forhold til økonomi, arbejdspladser og den ambitiøse grønne omstilling af Danmark. På den baggrund indkaldes der til forhandlinger efter efterårsferien.

Det er regeringens hensigt at sikre et bredt flertal om de fremtidige rammevilkår med henblik på at sikre gode og stabile rammer for investeringerne i Nordsøen og de eksisterende aktiviteter og tilladelser.

En af ansøgerne til 8. udbudsrunde, Total, har meddelt, at de trækker deres ansøgning. Total er den største operatør i Nordsøen og Totals beslutning om at trække sig fra 8. udbudsrunde rejser betydelig tvivl om, hvorvidt 8. udbudsrunde vil kunne gennemføres. Derfor vil regeringen nu indkalde partierne til politiske drøftelser.

Regeringen vil i den forbindelse lægge stor vægt på at sikre gode og stabile rammer for den resterende udvinding af olie og gas i den danske del af Nordsøen, herunder de eksisterende arbejdspladser og investeringer, samtidig med at der tages hensyn til regeringens og Folketingets ambitiøse klimamål for Danmark. Hvordan der kan skabes den bedste balance mellem disse to prioriteter ser regeringen frem til at drøfte med partierne.

Kontakt: Pressechef Casper Dall, tlf: +45 2122 8057

 

Fakta

  • Energistyrelsen har efter Total har meddelt, at de trækker deres ansøgning, to ansøgninger tilbage under 8.
  • Klimarådet udgav deres analyse vedr. den danske Nordsø i juni 2020. Klimarådet anbefalede at aflyse 8. udbudsrunde af hensyn til signalværdien, men vurderede, at den direkte klimaeffekt vil være beskeden. Rådet anbefalede også at fastlægge en slutdato for indvinding i 2050.
  • tal fra Danmarks Statistik skønnes det, at der i 2016 var ca. 4.000 direkte og indirekte beskæftiget i industrien.
  • Med Aftale om udvikling af Nordsøen af d. 22. marts 2017 mellem den daværende regering (Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti) og Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og SF blev der opnået enighed om at skabe større sikkerhed for, at de resterende fælles ressourcer i Nordsøen hentes op.

Relaterede nyheder

Temaer

NEKST - den nationale energikrisestab

Den nationale energikrisestab, NEKST skal øge tempoet i den grønne omstilling.

 

NEKST - den nationale energikrisestab

Klimastatus og –fremskrivning

Klimastatus og -fremskrivning (KF) er KEFM’s årlige udgivelse, der skal sikre en løbende opfølgning på, om klimaindsatsen understøtter opfyldelsen af klimalovens målsætning om, at Danmarks udledning af drivhusgasser skal reduceres.

Klimastatus og –fremskrivning

Ungeklimarådet

Ungeklimarådet skal bringe nytænkning ind i dansk klimapolitik.

Ungeklimarådet