Tale ved DuPont den. 25. september 2017

Publiceret 25-09-2017

Oplæg til energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholts tale til indvielse af bio-anlæg hos DuPont den 25. september 2017

-Det talte ord gælder-

 

Tak for invitationen til at være med her i dag.

 

Det er en fornøjelse at være med til at indvie det nye anlæg her på fabrikken i Grindsted.

 

Den grønne omstilling her hos DUPONT er ikke bare en fortælling om sort energi, der bliver til grøn energi. Det er også fortællingen om, hvordan en global virksomhed omsætter ideer til lokal virkelighed.

 

Danmark ligger i en klar førerposition internationalt, når det gælder grøn omstilling.

 

Andelen af vedvarende energi har passeret 30% og regeringen har sat et mål på mindst 50 % vedvarende energi i 2030.

 

Og på lang sigt skal vi i 2050 nå frem til at dække vores energiforbrug udelukkende med vedvarende energi.

 

Teknologierne, der kan skaffe os grøn energi, er opfundet, og de bliver billigere og billigere. Vindkraft er den billigste måde at skaffe strøm på, og solenergi er også på vej ned i pris.

 

I Danmark har vi gjort os mange erfaringer med at give økonomisk støtte til vedvarende energi - for eksempel til vindenergi.

 

Og lad mig sige det klart: Det virker!

 

Det er derfor meget let at skrue op for støtten, hvis vi vil have mere vedvarende energi.

 

Men det er ikke nødvendigvis klogt – og det er i hvert fald dyrt.

 

Den grønne omstilling i Danmark bliver kun til et godt globalt eksempel, hvis vi kan gøre det klogt og omkostningseffektivt.

 

Regeringen udsender i starten af det nye år et udspil til den kommende energiaftale, der skal lægge sporene for energipolitikken for perioden efter 2020.

 

Der bliver tale om et ambitiøst udspil, som vi forhåbentlig kan blive enige med et bredt flertal i Folketinget om at gennemføre.

 

Det er netop et højt ambitionsniveau OG den brede tilslutning ikke bare i Folketinget, men også i befolkningen og blandt virksomheder, der vækker international opsigt.

 

Det er med til at skabe tillid til danske løsninger og bane vej for en betydelig eksport af energiteknologi til hele verden.

 

Det kommer blandt andet til udtryk ved, at Danmark har indgået samarbejdsaftaler med Mexico, Vietnam, Sydafrika og Kina omkring energieffektivisering og udvikling af vedvarende energi.

 

Og lad mig vende tilbage fra det globale til det lokale.

 

Omstillingen af jeres produktionsanlæg har ikke bare betydning her på fabrikken. Det har virkning i lokalsamfundet.

 

Hvor der før blev kørt kul ind fra fjerne egne, skal der nu fragtes flis fra de lokale skove.

 

Hvor der før blev fyret for gråspurvene, bliver der nu sendt billig varme til byens borgere.

 

Se det er grøn omstilling til gavn for såvel Grindsted som Dupont.

 

 

 

 

 

Relaterede nyheder

  • Klima for skoleelever

  • Brexit

  • Klima- og luftudspil

  • Energiaftale 2020-2024

  • Eksportstrategi

  • Forsyningsstrategi