Lars Barfoed bliver ny bestyrelsesformand for Energinet.dk

Publiceret 11-09-2017

Energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt har udpeget den tidligere direktør for Finansrådet og tidligere minister, Lars Barfoed, som ny bestyrelsesformand for Energinet.dk.

Den afgående formand, Kim Andersen, har valgt at trække sig fra posten, da regeringen har udnævnt ham som generalkonsul i Flensborg. 

”Kim Andersen har ydet en stor indsats som formand for Energinet.dk. Kim har været med til at drive Energinet.dk fremad i en tid, hvor forsyningssektoren er i rivende udvikling. Kim har bidraget til Energinet.dk’s arbejde med at sikre en høj el- og gasforsyningssikkerhed, indpasning af mere vedvarende energi i elsystemet og etableringen af udlandsforbindelser på el- og gasområdet. Jeg sætter stor pris på det samarbejde, som vi har haft”, siger energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt.  

Kim Andersen har været bestyrelsesformand for Energinet.dk siden maj 2016: 

Jeg har fulgt Energinet.dk siden stiftelsen i 2004 og har senest haft fornøjelsen af at være bestyrelsesformand for Energinet.dk. Det har givet mig mulighed for at komme helt tæt på de vigtige og samfundsmæssige opgaver, som Energinet.dk løfter. Mit håb er, at Energinet.dk må fortsætte med en aktiv udvikling af den overordnede struktur på energiområdet. Samtidig vil jeg gerne takke for et godt samarbejde med bestyrelseskollegaer og direktionen i Energinet.dk.” 

Energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt har udpeget Lars Barfoed som ny formand for Energinet.dk.

 ”I de kommende år vil forsyningssektoren fortsat undergå en udvikling, som vil kræve fokus på både nationale og europæiske forhold. Derfor er jeg også glad for at kunne udpege en bestyrelsesformand med de rette kompetencer til at overtage posten. Jeg ser frem til det kommende samarbejde”, siger energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt.

Lars Barfoed ser frem til at blive ny formand for Energinet.dk’s bestyrelse:

Jeg er glad for, at ministeren har udpeget mig til posten. Energinet.dk løfter opgaver med stor betydning for det danske samfund. Arbejdet med fortsat at udvikle en sikker, effektiv og bæredygtig el- og gasforsyning for de danske forbrugere og virksomheder er en interessant opgave, som jeg glæder mig til at bidrage til som formand for virksomhedens bestyrelse.”

Fakta – Energinet.dk

Energinet.dk har ansvaret for danskernes forsyningssikkerhed for el og gas, og selskabet ejer og driver det overordnede højspændingsnet, gastrans-missionsnet, to gaslagre og dele af det danske gasdistributionsnet. 

Siden Energinet.dk blev dannet i 2005, er de danske el- og gasnet blevet udbygget og er i dag stærkere forbundet til nabolandene. I takt med, at EU's indre marked for energi udvikler sig, og andelen af vedvarende energi vokser, bliver markederne og forbindelserne mellem landene udbygget. Energinet.dk er bl.a. i gang med at bygge nye elforbindelser til Holland og Tyskland. 

Energinet.dk er en selvstændig offentlig virksomhed og ejes på statens vegne af energi-, forsynings- og klimaministeren. Ejeren har den endelige myndighed over Energinet.dk inden for de rammer, der er fastlagt i lovgivningen, og udøver sit ejerskab i overensstemmelse med de retningslinjer, der er givet i Lov om Energinet.dk og bekendtgørelsen om økonomisk regulering af Energinet.dk. 

Blå bog – Lars Barfoed

Lars Barfoed er cand.jur. og public affairs direktør i kommunikationsfirmaet Primetime. Lars Barfoed har tidligere været direktør i Finansrådet og medlem af en række bestyrelser og europæiske organisationer. 

Derudover er Lars Barfoed tidligere medlem af Folketinget, minister og formand for Det Konservative Folkeparti. 

Privat bor Lars Barfoed på Frederiksberg med sin hustru Helle Sjelle. Lars Barfoed har tre børn.

 

Kontaktinfo

Souschef i pressetjenesten
Rasmus Bjørn
Tlf: 41 72 90 77
Mail: rasbj@efkm.dk

 

  • Klima for skoleelever

  • Brexit

  • Klima- og luftudspil

  • Energiaftale 2020-2024

  • Eksportstrategi

  • Forsyningsstrategi