Landbruget kan høste store energibesparelser

Publiceret 28-09-2017

Landbruget kan spare 95 mio. kr. og mindske CO2-udledningen med mere end 26 tusind ton per år ved at skifte til moderne staldbelysning og -ventilation. Derfor skal en kampagne nu hjælpe med at høste potentialet og forbedre landmændenes bundlinje.

Energistyrelsen lancerer d. 1. oktober ”Energihøsten”, der sætter fokus på besparelsespotentialet ved at skifte til moderne staldbelysning og -ventilation. En analyserapport fra Energistyrelsen viser nemlig, at der kan spares knap 55 mio. kr. om året ved at skifte til LED-belysning og over 40 mio. kr. ved at udskifte ældre staldventilation til ny i staldene. Det samlede potentiale for staldbelysning og -ventilation kan betyde en årlig reduktion af CO2-udledningen fra landbruget på mere end 26 tusind ton.

 ”Der kan være meget at hente for vores produktions- og erhvervsliv ved at kigge på forhold som belysning og ventilation. Energistyrelsens undersøgelse viser tydeligt, at det ikke mindst gælder for landbrug med dyrebesætninger – og jeg håber, at kampagnen vil få mange til at tage skridtet og få skiftet gamle løsninger ud med nye, der er bedre for både bundlinjen og klimaet,” siger energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt.

Mulighed for at blive testlandbrug

I dag står 4 ud af 5 dyrehold på landets kvæg- og svinebedrifter fortsat under konventionelle lysstofrør, og halvdelen af svinebedrifterne har ældre ventilationsanlæg med store besparelsespotentialer.

 Energistyrelsen opfordrer derfor kvæg- og svinebedrifter til at søge om at blive testlandbrug på hjemmesiden sparenergi.dk/energihøsten og beregne deres energisparepotentiale på belysning og ventilation.Blandt testlandbrugene vinder 8 landbrug også en energiscreening af Energistyrelsens energirådgiver, som kan hjælpe med at kortlægge og evaluere hele bedriftens energiforbrug.

 ”Jeg synes, muligheden for at blive testlandbrug er en spændende chance for at få gratis og kvalificeret rådgivning. Energioptimeringen kan blive det første skridt på vej til en mere klimavenlig drift for den enkelte landmand og måske give mulighed for andre investeringer,” siger energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt.

Energistyrelsen samarbejder med Landbrug & Fødevarer og landboforeninger rundt om i landet under kampagnen. Energistyrelsen har til formålet udviklet en beregner, der kan vise energisparepotentiale og muligheder for tilskud i forbindelse med udskiftning af belysning og ventilation.

Energihøst-kampagnen lanceres den 1. oktober og løber frem til december 2017.

 

Fakta

 • 4 ud af 5 dyrehold står under traditionel staldbelysning med lysstofrør, mens halvdelen af danske svinestalde ventileres af ældre ventilationsanlæg. Det samme gælder for hver tredje kvægbedrift.
 • Landbruget kan spare 54,4 mio. kr. ved at skifte til LED og 40,8 mio. kr. ved at skifte til moderne ventilation.
 • Gennem kampagnen får 1.000-1.500 landmænd konkret rådgivning fra deres landbrugskonsulenter om fordelene ved LED og energieffektiv ventilation.
 • Indsatsen kan bidrage til at sænke Danmarks samlede CO2-udledning. Størstedelen af landbrugets CO2-udledning kommer fra husdyrproduktion og fra dyrkning af jorde.
 • For at blive testlandbrug skal man udfylde et kort ansøgningsskema om bedriftens energiforbrug og tekniske løsninger og deltager herefter i lodtrækningen om 8 energiscreeninger af Energistyrelsens energirådgivere.
 • Reduktionen af CO2-udledning beregnes ud fra standardværdien for emission ved elforbrug, som er baseret på Energistyrelsens basisfremskrivning 2017. 

sparenergi.dk kan man læse meget mere om energioptimering i landbruget samt se cases om bedrifter, som har taget springet og forbedret driften og bundlinjen via energioptimering.

Energistyrelsens rapport om energibesparelser i landbruget omhandler i alt 12 energisparetiltag – herunder udskiftning af belysning og ventilation. Rapporten kan downloades her.

 

 

Kontakt

Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet: Kirsten Tode, 4172 9021, kirto@efkm.dk

Energistyrelsen: Thore Stenfeldt, 3392 7704, tst@ens.dk

 • Klima for skoleelever

 • Brexit

 • Klima- og luftudspil

 • Energiaftale 2020-2024

 • Eksportstrategi

 • Forsyningsstrategi